Tulkojumu pārskatīšana

Pārskatīšana ir tulkojuma pārbaude par tā atbilstību norunātajam nolūkam, salīdzinot avota un mērķa tekstus un veicot labojumus, ja vajadzīgs. Centrs piedāvā tulkoto dokumentu pārskatīšanu. Tomēr, ja pārskatīšanas laikā Centra tulkotājs uzskata, ka pārskatāmajam tekstam nepieciešama ievērojama pārrakstīšana, Centrs var pārskatīšanu atteikt un ieteikt klientam tā vietā pieprasīt tulkošanu.