Centrs ir Eiropas Savienības aģentūra, tādēļ var izsludināt konkursus un vest sarunu procedūras, lai iepirktu pakalpojumus un piegādes no ārējo pakalpojumu sniedzējiem. Šo procesu regulē Finanšu Regulas, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, un publiskā iepirkuma līgumiem piemērojamo direktīvu noteikumi.

Ieinteresētie ārējo pakalpojumu sniedzēji tiek rosināti regulāri apmeklēt Centra tīmekļa vietni un oficiālo uzaicinājuma piedalīties konkursos publikāciju TED (Elektroniskā ikdienas informācija par konkursiem), lai viņi būtu informēti par uzaicinājumu piedalīties konkursā izsludināšanu un sarunu procedūrām.