Image
CdT Management Board

 

Tulkošanas Centru pārvalda Valde. Tā ikdienas darbības veic personāls, kas strādā Luksemburgā Centra direktores vadībā.

Valdi veido pārstāvji no katras ES dalībvalsts, Eiropas Komisijas un iestādēm, struktūrām, aģentūrām un birojiem, kas ir Centra klienti.

2022. gada 1. martā Christos Ellinides, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors, tika iecelts par Valdes priekšsēdētāju.

Priekšsēdētāja CV

Valdes locekļu saraksts

Kandidējot uz valdi, locekļiem ir jāiesniedz interešu deklarācija saskaņā ar Centra politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību. Šīs deklarācijas mērķis ir noteikt jebkādus iespējamus vai faktiskus interešu konfliktus, kuros var būt iesaistīts kāds no Valdes locekļiem saistībā ar viņu dalību valdē, lai Centrs vajadzības gadījumā varētu veikt attiecīgus pasākumus.

Interešu konfliktu novēršanas politika

Lai iepazītos ar Valdes locekļu interešu deklarācijām un CV, lūdzu, izmantojiet šo vaicājumu saskarni:

Eiropas Komisija

Merit-Ene Ilja
Pilntiesīgs loceklis
Marcus Angioni
Locekļa aizstājējs
Christos Ellinides
Chairman

Eiropas Parlaments

Valter Mavrič
Pilntiesīgs loceklis
Véronique Rosenkranz
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Padome

Katelijn Serlet
Pilntiesīgs loceklis
Andreea Ivanescu
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Tiesa

Thierry Lefèvre
Pilntiesīgs loceklis
Jurga Haenel
Locekļa aizstājējs

Eiropas Centrālā banka

Rossana Villani
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Revīzijas palāta

Pilar Calvo Fuentes
Pilntiesīgs loceklis
Pawel Szuba
Locekļa aizstājējs

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eleonora Di Nicolantonio
Pilntiesīgs loceklis
Florence Melaerts
Locekļa aizstājējs

Eiropas Reģionu komiteja

Eric Lavigne
Pilntiesīgs loceklis
Elena Bravo Casado
Locekļa aizstājējs

Eiropas Investīciju banka

Maria Bühler
Pilntiesīgs loceklis
Thierry Fontenelle
Locekļa aizstājējs

Eiropas Ombuds

Marie-Pierre Darchy
Pilntiesīgs loceklis
Alessandro Del Bon
Locekļa aizstājējs

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Niall McHale
Pilntiesīgs loceklis
Rieke Arndt
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Nicole Romain
Pilntiesīgs loceklis
Michail Beis
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

Patrick Hamilton
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra

Ingrida Taurina
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Aizsardzības aģentūra

Gianluca Serra
Pilntiesīgs loceklis
David Peers
Locekļa aizstājējs

Eiropas Zāļu aģentūra

Alexios Skarlatos
Pilntiesīgs loceklis
Monica Buch Garcia
Locekļa aizstājējs

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Shay O’Malley
Pilntiesīgs loceklis
John Wickham
Locekļa aizstājējs

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Christos Georgiadis
Pilntiesīgs loceklis
Miguel Pereira
Locekļa aizstājējs

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Andrew Smith
Pilntiesīgs loceklis
Mónika Azaola
Locekļa aizstājējs

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Dominika Lempicka-Fichter
Pilntiesīgs loceklis
Steven Dunlop
Locekļa aizstājējs

Eiropas Vides aģentūra

Katja Rosenbohm
Pilntiesīgs loceklis
Gülcin Karadeniz
Locekļa aizstājējs

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra

Merit-Ene Ilja
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra

Merit-Ene Ilja
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra

Merit-Ene Ilja
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Inovācijas padome un Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Merit-Ene Ilja
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

Merit-Ene Ilja
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra

Merit-Ene Ilja
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

Anna Gigantino
Pilntiesīgs loceklis
Salvatore Ricotta
Locekļa aizstājējs

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

James Ramsey
Pilntiesīgs loceklis
Alessandra Fantini
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

Anis Cassar
Pilntiesīgs loceklis
Stephen Rizzo
Locekļa aizstājējs

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Karen Aimard
Pilntiesīgs loceklis
Antje Daume
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra

Roeland Woldhuis
Pilntiesīgs loceklis
Maria Molina-Sierra
Locekļa aizstājējs

Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

Giorgio Travaini
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās

Eszter Karoliny
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Izglītības fonds

Sofia Sakali
Pilntiesīgs loceklis
Cécile Beelaerts
Locekļa aizstājējs

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Mary McCaughey
Pilntiesīgs loceklis
Ciara Burbridge
Locekļa aizstājējs

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Jane Shreckengost
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Rosemary de Sousa
Pilntiesīgs loceklis
Marie-Christine Ashby
Locekļa aizstājējs

Kopienas Augu šķirņu birojs

Francesco Mattina
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Andrea di Carlo
Pilntiesīgs loceklis
Inge Buffolo
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai

Dietrich Neumann
Pilntiesīgs loceklis
Mirela Mladenova
Locekļa aizstājējs

Eiropas Prokuratūra

Olivier Ramsayer
Pilntiesīgs loceklis
Telemachos Telemachou
Locekļa aizstājējs

Austrija

Ulrike Köhler
Pilntiesīgs loceklis

Beļģija

Andy Detaille
Pilntiesīgs loceklis
Bernard Latour
Locekļa aizstājējs

Dānija

Yasmin Labeni Pedersen
Pilntiesīgs loceklis
Nadja Schou Lauridsen
Locekļa aizstājējs

Francija

Natacha Ficarelli
Pilntiesīgs loceklis
Pierre-Louis Lobel
Locekļa aizstājējs

Grieķija

Sofia Stamatelli
Pilntiesīgs loceklis
Styliani Kromlidou
Locekļa aizstājējs

Horvātija

Marija Kaluđer
Pilntiesīgs loceklis
Tatjana Pantić Mikulić
Locekļa aizstājējs

Igaunija

Mari Peetris
Pilntiesīgs loceklis

Īrija

Philip Grant
Pilntiesīgs loceklis
Michael Williams
Locekļa aizstājējs

Itālija

Filippo Ghersini
Pilntiesīgs loceklis

Kipra

Natassa Avraamides-Haratsi
Pilntiesīgs loceklis
Demetris Hasikos
Locekļa aizstājējs

Latvija

Māris Baltiņš
Pilntiesīgs loceklis
Arturs Krastiņš
Locekļa aizstājējs

Lietuva

Andrius Pauga
Pilntiesīgs loceklis
Aleksas Dambrauskas
Locekļa aizstājējs

Luksemburga

Jean Olinger
Pilntiesīgs loceklis
Nathalie Grignard
Locekļa aizstājējs

Malta

Julie Bonello
Pilntiesīgs loceklis
Donatienne Spiteri
Locekļa aizstājējs

Nīderlande

Wolfram Metz
Pilntiesīgs loceklis
Teresa Morris-Drew
Locekļa aizstājējs

Polija

Kinga Drożdżal
Pilntiesīgs loceklis
Justyna Cichowska
Locekļa aizstājējs

Portugāle

Carlos Duarte
Pilntiesīgs loceklis
Filipe Honrado
Locekļa aizstājējs

Rumānija

Mihai Constandache
Pilntiesīgs loceklis

Slovākija

Roman Suchý
Pilntiesīgs loceklis

Slovēnija

Boštjan Zupančič
Pilntiesīgs loceklis
Jana Zidar Forte
Locekļa aizstājējs

Somija

Eeva Kaunismaa
Pilntiesīgs loceklis

Spānija

Alicia Cocero
Pilntiesīgs loceklis
Carlos Moreno
Locekļa aizstājējs

Ungārija

Endre Gáspár
Pilntiesīgs loceklis

Vācija

Matthias Gruber
Pilntiesīgs loceklis
Roland Schmieger
Locekļa aizstājējs

Zviedrija

Marie Van Dorrestein
Pilntiesīgs loceklis
Åsa Malmberg
Locekļa aizstājējs