Image
CdT Management Board

 

Tulkošanas Centru pārvalda Valde. Tā ikdienas darbības veic personāls, kas strādā Luksemburgā Centra direktores vadībā.

Centra valdē, ko veido pilntiesīgi locekļi un to aizstājēji, ir pārstāvētas ES dalībvalstis, Eiropas Komisija un vairākums Tulkošanas centra klientu:

Kandidējot uz valdi, locekļiem ir jāiesniedz interešu deklarācija saskaņā ar Centra politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību. Šīs deklarācijas mērķis ir noteikt jebkādus iespējamus vai faktiskus interešu konfliktus, kuros var būt iesaistīts kāds no Valdes locekļiem saistībā ar viņu dalību valdē, lai Centrs vajadzības gadījumā varētu veikt attiecīgus pasākumus.

Lai iepazītos ar Valdes locekļu interešu deklarācijām un CV, lūdzu, izmantojiet šo vaicājumu saskarni:

Eiropas Aizsardzības aģentūra

Dimitri Nicolaides
Pilntiesīgs loceklis
Bronislava Ouaki
Locekļa aizstājējs

Eiropas Centrālā banka

Rossana Villani
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Andrew Smith
Pilntiesīgs loceklis
Mónika Azaola
Locekļa aizstājējs

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Anna Redstedt
Pilntiesīgs loceklis
Florence Melaerts
Locekļa aizstājējs

Eiropas Investīciju banka

Maria Bühler
Pilntiesīgs loceklis
Thierry Fontenelle
Locekļa aizstājējs

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Steven Dunlop
Locekļa aizstājējs

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Shay O’Malley
Pilntiesīgs loceklis
John Wickham
Locekļa aizstājējs

Eiropas Komisija

Christos Ellinides
Pilntiesīgs loceklis
Marcus Angioni
Locekļa aizstājējs

Eiropas Ombuds

Marie-Pierre Darchy
Pilntiesīgs loceklis
Alessandro Del Bon
Locekļa aizstājējs

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

Christos Ellinides
Pilntiesīgs loceklis
Marcus Angioni
Locekļa aizstājējs

Eiropas Reģionu komiteja

Ineta Strautina
Pilntiesīgs loceklis
Ani Damyanova
Locekļa aizstājējs

Eiropas Revīzijas palāta

José Ortiz Pintor
Pilntiesīgs loceklis
Pawel Szuba
Locekļa aizstājējs

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Guillaume de Roquigny-Iragne
Pilntiesīgs loceklis
Miguel Pereira
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra

Juhan Lepassaar
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra

Patrick Hamilton
Pilntiesīgs loceklis

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Nicole Romain
Pilntiesīgs loceklis
Michail Beis
Locekļa aizstājējs

Eiropas Savienības Tiesa

Thierry Lefèvre
Pilntiesīgs loceklis
Jurga Haenel
Locekļa aizstājējs

Eiropas Vides aģentūra

Katja Rosenbohm
Pilntiesīgs loceklis
Gülcin Karadeniz
Locekļa aizstājējs

Eiropas Zāļu aģentūra

Alexios Skarlatos
Pilntiesīgs loceklis
Monica Buch Garcia
Locekļa aizstājējs

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Niall McHale
Pilntiesīgs loceklis
Rieke Arndt
Locekļa aizstājējs

Eiropas Parlaments

Valter Mavrič
Pilntiesīgs loceklis
Véronique Rosenkranz
Locekļa aizstājējs