Tulkošanas centrs tika dibināts 1994. gadā un pašlaik vidēji iztulko 700 000 lappuses gadā vairāk nekā 65 klientiem visā Eiropā. Tulkošanas centrs ir nemitīgi attīstījies, pieaugot oficiālo ES valodu un šauras specializācijas klientu skaitam. Gadu gaitā Tulkošanas centrs ir apguvis, kā apmierināt klientu pieaugošās prasības — neatkarīgi no tā, vai tās būtu saistītas ar dokumentu formātiem, termiņiem, klientu īpašo zināšanu jomām vai pieprasītajām daudzām valodu kombinācijām (apmēram 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

1994. gada 28. novembrī Eiropas Savienības Padome pieņem Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Tulkošanas centru.


1995
11

oficiālās ES valodas

20 000

iztulkotas lappuses

7

klienti

1995. gadā tiek pieņemta grozījumu regula, lai paplašinātu klientu pieredzi un piešķirtu Centram lomu iestāžu savstarpējā sadarbībā.

1996

Centrs sāk tulkot pirmās Kopienas preču zīmes Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (ITSB).


1997
timeline info

Centrs atstāj savus birojus Luksemburgas pilsētas centrā un pārceļas uz Nouvel Hémicycle Luksemburgā, Kiršbergā, kur atrodas lielākā daļa ES iestāžu.


1998
200 000

iztulkotas lappuses

12

klienti

2001
timeline info

Sāk darboties Flosys. Tas ir progresīvs Centrā izstrādāts IT rīks, kas ļauj apstrādāt visu tulkošanas darbplūsmu no brīža, kad klients nosūta dokumentu Centram, līdz brīdim, kad šā dokumenta tulkotā versija ir izstrādāta.

Centrs sāk rīka Nemo lietošanu, lai pārvaldītu Kopienas preču zīmes tulkošanas procesu.


2002
1 000 000

iztulkotas lappuses

2003
timeline info

Eiropas Kvalitātes vadības fonds (EFQM) atzīst, ka Centrs ir "apņēmies ievērot izcilību Eiropā".


timeline info

Centru ieceļ par IATE (Interaktīvā terminoloģijas datubāze Eiropai), kas ir kopīga terminoloģijas datubāze visām Eiropas Savienības iestādēm/struktūrām, projekta iniciatoru un projekta vadītāju.


2004
20

oficiālās ES valodas

"Lielais sprādziens" — ES 2004. gada paplašināšanās, kas gandrīz dubulto ES valodu skaitu no 11 uz 20, iezīmē jaunas ēras sākšanos Centram.

2005

Savai 10. gadadienai Centrs organizē konferenci "Daudzvalodība par jebkuru cenu".


2007
23

oficiālās ES valodas

Centrs savai pieredzei pievieno vēl turpmākas oficiālās ES valodas, jo Bulgārija un Rumānija pievienojas ES, bet īru valoda kļūst par oficiālu ES valodu, lai gan ar nelielu noniecināšanu.

ES starpiestāžu terminoloģijas datubāze IATE tiek padarīta pieejama lielākajai daļai sabiedrības.

2010
timeline info

Centrs organizē konferenci ar nosaukumu "Eiropas valoda. Tulkošana ES vajadzībām", atzīmējot savu 15. gadadienu.

Centrs aizstāj Nemo ar Tr@Mark darbplūsmu, lai pārvaldītu Kopienas preču zīmes tulkošanas procesu.


2011

Centrs uzsāk ECHA-term darbību, kas ir tiešsaistes daudzvalodu terminoloģijas datubāze, kura izstrādāta Eiropas Ķimikāliju aģentūrai.


2013
8 000 000

iztulkotas lappuses

24

oficiālās ES valodas, tagad ietverot Horvātiju

timeline info

Centrs pārceļas uz savām pašreizējām telpām Drosbach ēkā Luksemburgas pilsētā un paraksta savas galvenās mītnes nolīgumu ar Luksemburgas Lielhercogisti.


2015
9 000 000

iztulkotas lappuses

61

klients

2016
64

klients

timeline info

Centrs uzsāk eCdT darbību, kas ir jauna pielāgota tulkošanas darbplūsmas vadības sistēma, ar kuru aizstāj mantoto sistēmu Flosys.