Sarunu procedūras par līgumiem ar vidēju un zemu vērtību no 15000 EUR līdz 144000 EUR

Šajā iedaļā publicētā informācija paredzēta, lai nodrošinātu to Tulkošanas centra iepirkuma procedūru ex-ante publiskošanu, kas attiecas uz piegādēm un pakalpojumiem ar aplēsto vērtību no 15000,01 EUR līdz 144000 EUR.

Šajā lapā vēlākais divas nedēļas pirms procedūras uzsākšanas tiks publicēts kopsavilkums ar papildu informāciju par to vidējas un zemas vērtības līgumu veidu, kurus paredzēts noslēgt.

Savu ieinteresētību varat paust, nosūtot e-pasta vēstuli uz norādīto adresi un norādot ieinteresētās puses nosaukumu/vārdu un kontaktinformāciju. Ieinteresētības apliecinājuma iesniegšana nerada nekādas likumīgas tiesības vai tiesisku paļāvību uz līguma piešķiršanu.

Lai apstrādātu jūsu atbildi uz ex-ante sludinājumu, būs nepieciešams veikt jūsu personas datu apstrādi (piemēram, jūsu vārds, adrese un cita kontaktinformācija). Šādi dati tiks apstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma piekļūt saviem personas datiem. Sīkāka informācija par jūsu personas datu apstrādi ir pieejama Īpašajā paziņojumā par personas datu aizsardzību saistībā ar iepirkumu procedūrām, kas atrodams mūsu tīmekļa vietnē.

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja jautājumos, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi.

Jautājumus par jūsu personas datu apstrādi var adresēt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, izmantojot e-pasta adresi: tenders@cdt.europa.eu un norādot atsauci uz ex-ante sludinājumu.

Uzsākta procedūra(-as)

Pašlaik nav pieejamas vakances.
Pašlaik nav pieejami uzaicinājumi piedalīties konkursā, kā arī nav pieejamas vakances.
Pašlaik nav pieejami uzaicinājumi piedalīties konkursā.
Pašlaik nav pieejamas vakances.
Rezultāti nav pieejami.