VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS UZTICĪGI DAUDZVALODĪBAI

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (turpmāk – “Centrs”) ir Eiropas Savienības (ES) aģentūra. Centrs tika izveidots Luksemburgā 1994. gadā, un tā galvenais uzdevums ir nodrošināt tulkošanas un ar to saistītus valodu pakalpojumus citām decentralizētajām ES aģentūrām. Tas var arī palīdzēt tām ES iestādēm un struktūrām, kurām ir savi tulkošanas dienesti, ja tām ir ļoti liela darba slodze vai jāstrādā ar īpašiem projektiem. Kopumā Centrs tulko 70 klientiem. Centrā 2020. gada beigās bija pavisam 220 darbinieki, tostarp ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki.

Tulkošanas centrs ir nemitīgi attīstījies, pieaugot oficiālo ES valodu un šauras specializācijas klientu skaitam. Laika gaitā Centrs ir guvis ievērojamu pieredzi savu klientu īpašo prasību apmierināšanā saistībā ar dokumentu formātiem, termiņiem, klientu īpašo zināšanu jomām vai daudzām iespējamajām valodu kombinācijām (apmēram 750).

Centra otrs uzdevums ir dalība iestāžu sadarbībā ES līmenī, lai racionalizētu darba metodes un panāktu pasaules mēroga ietaupījumus. Kopš 2003. gada iestāžu partneru vārdā Tulkošanas centrs ir arī attīstījis un vadījis starpiestāžu terminoloģijas datubāzi IATE.

 

 

 


 
1994. gads
 
Image
EU flag

Eiropas Savienības Padome 1994. gada 28. novembrī pieņem Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Tulkošanas centru.

1995. gads
 
Pirmais valdes priekšsēdētājs
Edouard Brackeniers 
1995. gada oktobris – 1996. gada decembris
Grozījumu regula, lai paplašinātu klientu pieredzi un piešķirtu Centram lomu iestāžu savstarpējā sadarbībā, tiek pieņemta 1995. gadā.
Tulkošanas centra pirmais direktors –
Francisco de Vicente 
1995. gada oktobris – 2005. gada janvāris

11

ES oficiālās valodas

20 000

iztulkoto lapu

7

klienti

 
1997. gads
Otrā valdes priekšsēdētāja
Colette Flesch 
1997. gada janvāris – 1999. gada jūnijs
Centrs no saviem birojiem Luksemburgas pilsētas centrā pārceļas uz jauno Hemicikla ēku Kiršbergā, kur atrodas lielākā daļa ES iestāžu.
1998. gads
 

200 000

iztulkoto lapu

12

klienti

 
 
1999
 
Trešais valdes priekšsēdētājs
Brian McCluskey 
1999. gada jūlijs – 2002. gada jūnijs
2001. gads
 
Tiek ieviests Flosys rīks, kas ir progresīvs Centrā izstrādāts IT rīks, ļaujot apstrādāt visu tulkošanas darbplūsmu no brīža, kad klients nosūta dokumentu Centram, līdz brīdim, kad tiek nosūtīta(-as) šā dokumenta tulkotā versija(-as).
Centrs sāk izmantot Nemo sistēmu Kopienas preču zīmes tulkošanas procesa vadībai.
 
 
2002. gads
Ceturtais valdes priekšsēdētājs
Michel Vanden Abeele 
2002. gada jūlijs – 2003. gada jūnijs

1 000 000

iztulkoto lapu

2003. gads
 
Eiropas Kvalitātes vadības fonds (EFQM) atzīst, ka Centrs ir “apņēmies ievērot izcilību Eiropā”.
Centru ieceļ par IATE (Interaktīvās terminoloģijas datubāzes Eiropai), kas ir kopīga terminoloģijas datubāze visām Eiropas Savienības iestādēm/struktūrām, projekta iniciatoru un projekta vadītāju.
 
 
2004. gads
Piektais valdes priekšsēdētājs
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
2004. gada janvāris – 2010. gada aprīlis

20

ES oficiālo valodu

 
“Lielais sprādziens” – ES 2004. gada paplašināšanās, kas gandrīz dubulto ES valodu skaitu no 11 uz 20, iezīmē jaunas ēras sākumu Centram.
2005. gads
 
Direktora vietas izpildītāja
Marie-Anne Fernández Suárez 
2005. gada janvāris – 2006. gada aprīlis
Atzīmējot savu 10. gadadienu, Centrs organizē konferenci “Daudzvalodība par jebkuru cenu”.
 
 
2006. gads
 
Tulkošanas centra otrā direktore –
Gailė Dagilienė 
2006. gada maijs – 2013. gada septembris 
2007. gads
 
Centrs savam portfelim pievieno vairākas citas oficiālās ES valodas, jo Bulgārija un Rumānija pievienojas ES, un īru valoda kļūst par oficiālu ES valodu, lai gan ar nelielu atrunu.
ES starpiestāžu terminoloģijas datubāze IATE kļūst pieejama lielākajai daļai sabiedrības.
Eiropas daudzvalodības komisāra Leonard Orban vizīte.

23

ES oficiālās valodas

 
2010. gads
 
Centrs organizē konferenci “Eiropas valoda. Tulkošana ES vajadzībām”, lai atzīmētu savu 15. gadadienu.
Centrs aizstāj Nemo ar Tr@Mark darbplūsmu, lai pārvaldītu Kopienas preču zīmes tulkošanas procesu.
2011. gads
 
Centrs uzsāk ECHA-term darbību, kas ir tiešsaistes daudzvalodu terminoloģijas datubāze, kura izstrādāta Eiropas Ķimikāliju aģentūrai.
Sestais valdes priekšsēdētājs
Rytis Martikonis 
2011. gada februāris – 2022. gada februāris
 
2013. gads

8 000 000

iztulkoto lapu

24

ES oficiālās valodas,
tagad ieskaitot horvātu valodu

Direktora vietas izpildītāja
Marie-Anne Fernández Suárez 
2013. gada oktobris – 2015. gada jūlijs 
Centrs pārceļas uz savām pašreizējām telpām Drosbach ēkā Luksemburgas pilsētā un paraksta savas mītnes nolīgumu ar Luksemburgas Lielhercogisti.
2015. gads
 
Direktora vietas izpildītājs
Benoît Vitale
2015. gada augusts – 2015. gada decembris

9 000 000

iztulkoto lapu

61

klients

 
2016. gads
 
Tulkošanas centra trešā direktore –
Máire Killoran
2016. gada janvāris – 2018. gada decembris 
Centrs uzsāk eCdT darbību, kas ir jauna pielāgota tulkošanas darbplūsmas vadības sistēma, ar kuru aizstāj mantoto sistēmu Flosys.
2017. gads
 
Pētījums “Tulkošanas centrs – kopējs lingvistisko pakalpojumu sniedzējs ES aģentūrām un struktūrām”. Pētījumā tiek apstiprināts pamatojums Centra esamībai. 
 
 
2018. gads

65

klienti

Jauna zīmola IATE versijas palaišana 
Stratēģiskas pieejas un divgadu pārveides plāna pieņemšana  
Centrs vienojas ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) par divu gadu sadarbības programmu ar mērķi izstrādāt jaunus lingvistiskos pakalpojumus un optimizēt galvenos uzņēmējdarbības procesus, lai uzlabotu efektivitāti un uzlabotu klientu pieredzi. 
2019. gads
 

12 800 000

iztulkoto lapu

68

klienti

Direktora vietas izpildītājs
Benoît Vitale
2019. gada janvāris – 2022. gada janvāris
Centrs sāk īstenot savu divgadu pārveides plānu. 
 
2020. gads
Centrs pabeidz sava pārveides plāna īstenošanu, uzsākot jaunu pakalpojumu sniegšanu, procesus un rīkus.

13 400 000

iztulkoto lapu

69

klienti

2021. gads
 
 
Centrs sāk virkni jaunu pakalpojumu: mašīntulkošanu, mašīntulkošanu pēc pasūtījuma, automātisku transkripciju, “paste ‘n’ go” tulkošanu, vieglu pēcrediģēšanu.  
 
2022. gads
Septītais valdes priekšsēdētājs
Christos Ellinides 
2022. gada marts – līdz šim
Centra ceturtā direktore
Ildikó Horváth
no 2022.. gada februāra līdz šai dienai

70

klientu

2023. gads
 

73

klienti

Centrs uzsāk savu unikālu daudzdzinēju mašīntulkošanas (MEMT) stratēģiju.