Rezerves saraksti ir to kandidātu kopums, kuri ir sekmīgi izturējuši atlases procedūru un ir iekļauti potenciālo kandidātu sarakstā.

Vajadzības gadījumā ES iestāžu Tulkošanas centrs sazināsies ar rezerves sarakstā iekļautajiem kandidātiem.

Rezerves sarakstu var kopīgot arī ar citām ES aģentūrām, ja tas nepieciešams dienesta vajadzībām.

Kandidātiem jāņem vērā, ka iekļaušana rezerves sarakstā negarantē pieņemšanu darbā.
 
Lai uzzinātu, cik ilgi rezerves saraksts ir spēkā, skatieties šo saiti