Pārlasīšana ir tulkojuma pārbaude, vai tas atbilst saskaņotajam mērķim, salīdzinot avota un mērķa tekstus un vajadzības gadījumā veicot labojumus. Centrs piedāvā tulkoto dokumentu pārskatīšanu. Tomēr, ja pārskatīšanas laikā tulkotājs uzskata, ka pārskatāmo tekstu nepieciešams būtiski pārrakstīt, Centrs var pārskatīšanu atteikt un ieteikt klientam pieprasīt tulkošanu.