Subtitrēšana

Runātas valodas teksta attēlojums videomateriālā veidā, kas ļauj tekstu atveidot uz ekrāna. Pakalpojums var ietvert subtitru un video sinhronizēšanu. Subtitrus var nodrošināt tikai videomateriāla avota valodā vai arī vienā vai vairākās citās valodās. Tos nodrošina kopā ar laika kodiem, kas norāda, kurā momentā subtitrs ir jārāda un cik ilgi tam jābūt redzamam uz ekrāna.

Transkripcija

Ar transkripciju saprot audio un/vai videofaila pārveidošanu augstas kvalitātes rakstītā tekstā. To dara, izmantojot runas atpazīšanas tehnoloģijas. Sagatavoto tekstu pēc tam rediģē viens no Centra lingvistiem. Sagatavotajā rakstiskajā tekstā var būt laika kodi un runātāja identificēšanas dati, ja nepieciešams.

Automātiskā transkripcija

Automātiskā transkripcija ir audio un/vai videofaila automātiska pārveidošana rakstītā tekstā, izmantojot runas atpazīšanas tehnoloģijas. Šis pakalpojums atšķiras no transkripcijas ar to, ka sagatavotajam tekstam netiek veikta pēcrediģēšana.