Terminoloģija

Terminoloģijas darbs sastāv no pilnīgu glosāriju izveides ar avota un mērķa terminiem, definīcijām, avota un konteksta atsaucēm, komentāriem u. tml., lai šo informāciju importētu starpiestāžu terminoloģijas datubāzē IATE (Eiropas Interaktīvajā terminoloģijas datubāzē).

Izlasiet brošūras

Terminu saraksti

Šis pakalpojums ietver vienkāršu terminu (parasti lietvārdu vai lietvārda frāžu) sarakstu tulkošanu, nenorādot definīciju, avotu, kontekstu, komentārus u. tml.

Terminu sarakstu pārlasīšana

Šis pakalpojums ietver bilingvāla terminu saraksta pārbaudi, lai tas atbilstu saskaņotajam mērķim, salīdzinot avota un mērķa tekstus un veicot labojumus, ja vajadzīgs. Ja pārlasīšanas laikā tulkotājs uzskata, ka pārlasāmo terminu sarakstu nepieciešams būtiski pārstrādāt, Centrs var pārlasīšanu atteikt un ieteikt klientam pieprasīt saraksta tulkošanu.