Finansējums

Centrs savā tīmekļa vietnē publicē visus savus budžetus, tostarp jebkurus budžeta grozījumus, un gada pārskatus. Tas ir atbilstoši pārredzamības principam, kā pausts Centra Finanšu regulas 31. pantā. Centra budžetā ir iekļauta informācija par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem konkrētam gadam, kā arī salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem. Gada pārskatā ir iekļauti Centra finanšu pārskati un ziņojumi par Centra budžeta īstenošanu.

Final accounts 2023

2025. Gada provizoriskais budžeta projekts

2024. gada budžets

2023. gada budžeta 2. grozījums

Final accounts 2022

2023. gada budžeta 1. grozījums

2024. Gada provizoriskais budžeta projekts

2023. gada budžets

2022. gada budžeta 1. grozījums

Final accounts 2021

2023. Gada provizoriskais budžeta projekts

2022 gada budžets

2021. gada budžeta 2. grozījums

Final accounts 2020

2021. gada budžets

2017. gada budžets

2022. Gada provizoriskais budžeta projekts

2021 gada provizoriskais budžeta projekts

2020 gada provizoriskais budžeta projekts

2017 gada provizoriskais budžeta projekts

2016. gada provizoriskais budžeta projekts

2015. gada provizoriskais budžeta projekts

2014. gada provizoriskais budžeta projekts

2013. gada provizoriskais budžeta projekts

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

2020. gada budžets

Budget 2015

2014. gada budžets

2013. gada budžets

2012. gada budžets

2020. gada budžeta 2. grozījums

2019. gada budžeta 2. grozījums

2015. gada budžeta 2. grozījums

2014. gada budžeta 2. grozījums

2013. gada budžeta 2. grozījums

2/2012 gada budžeta 2. grozījums

2020 gada budžeta 1. grozījums

2019 gada budžeta 1. grozījums

2016 gada budžeta 1. grozījums

2015 gada budžeta 1. grozījums

2014 gada budžeta 1. grozījums

2021. gada budžeta 1. grozījums

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

2019. Gada budžets

2018. gada budžeta 1. grozījums

Final accounts 2017

2019. gada budžeta projekts

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada

2018. gada budžets 

2017. gada budžeta 1. grozījums

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2012. finanšu gada

Final accounts 2016

2018. gada budžeta projekts

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2015. finanšu gada

Final accounts 2013

2016. gada budžets 

2011. gada budžeta 1. grozījums

2010. gada budžeta 1. grozījums