Tulkošanas atbalsta departaments ir Tulkošanas centra departaments, kas nodrošina darbību un darbojas kā virzošais spēks pakalpojumu nodrošināšanai raitā un efektīvā veidā.

Šā departamenta sastāvā ir darbplūsmas vadības nodaļa, kā arī darbības attīstības un darbplūsmas atbalsta nodaļa.

Darbplūsmas vadības nodaļa

Darbplūsmas vadības nodaļa ir atbildīga par Centram iesniegto klientu pieprasījumu apstrādi, sākot ar ienākošo pieprasījumu apstrādi un beidzot ar galīgā dokumenta nosūtīšanu. Centra darbība notiek galvenokārt uz pamatlīgumu bāzes.

Darbplūsmas vadības nodaļas darbinieki ir atbildīgi par:

  • pieprasījumu saņemšanu, analizēšanu un apstiprināšanu, pēc vajadzības pārrunājot tos ar klientiem;
  • tulkošanas, pārbaudīšanas, rediģēšanas un terminoloģijas darbu piešķiršanu Centra un ārštata tulkotājiem;
  • maksimāli rediģējama formāta nodrošināšanu failiem, ar kuriem tulkotājiem ir jāstrādā, kā arī pareiza formāta nodrošināšanu pirms nosūtīšanas klientiem;
  • valodu tehnoloģiju rīku izmantošanu ienākošo failu apstrādei;
  • visu pabeigto darbu nosūtīšanu klientiem norunātajā termiņā un vajadzīgajā formātā;
  • par rēķinu informācijas sagatavošanu.

Darbplūsmas vadības nodaļa nodrošina lingvistisku un tehnisku atbalstu tulkotājiem visa tulkošanas procesa laikā. Turklāt šī nodaļa nodrošina apmācības kursus dažādās ar tās darbu saistītās specializētās jomās (piemēram, saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu).

Darbības attīstības un Darbplūsmas atbalsta nodaļa

Darbības attīstības un Darbplūsmas atbalsta nodaļā ir vairākas grupas:

  • Darbības attīstības grupa, kuras mērķis ir pārraudzīt tulkošanas dienestu tendences un inovācijas (rīkus, darba metodes un jaunus pakalpojumus), kā arī analizēt Centra iespējas vislabāk palīdzēt saviem klientiem to komunikācijas vajadzību apmierināšanai.
  • Korpuss un Terminoloģijas vadības grupa, kas nodrošina un uztur specializētus valodu resursus un rīkus terminoloģijas, atsauces dokumentu, tulkošanas atmiņu un mašīntulkošanas jomā.
  • ES Preču zīmju un dizainparaugu grupa, kas vada visu darbplūsmu ES preču zīmju un dizainparaugu tulkošanai.
  • Visbeidzot, Centrā tiek mitināta IATE Atbalsta un attīstības grupa, kā arī EurTerm (starpiestāžu sadarbības platformas terminologiem) koordinators.