Tulkošanas departaments ir tulkošanas centra lielākais departaments, kurā strādā vairāk nekā puse no Centra darbiniekiem. To veido trīs valodu grupas un Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļa.

Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļa

Ārējo attiecību un komunikācijas nodaļa sadarbojas ar Centra klientiem, lai noteiktu viņu vajadzības un novērtētu viņu apmierinātību. To nodaļa dara, klientus regulāri apmeklējot, periodiski apsekojot un apstrādājot klientu atgriezenisko saiti.

Sadarbībā ar klientiem nodaļa organizē apmācības sesijas, darbseminārus un prezentācijas Centra tulkotājiem, lai paplašinātu viņu zināšanas par klientu ļoti specializētajām darbības jomām un procedūrām. Līdzīgi nodaļa arī organizē prezentācijas klientiem, lai palīdzētu tiem labāk saprast Centra lomu un pakalpojumus.

Nodaļa ir arī atbildīga par iekšējo un ārējo saziņu. Tā izplata informāciju ar regulāriem ziņu atjauninājumiem Centra iekštīklā, tīmekļa vietnē un Klientu portālā. Nodaļa sagatavo un koordinē mērķtiecīgas publikācijas, piemēram, gada darbības pārskatu un gada ziņojuma būtiskākos faktus, kā arī vairākas brošūras un biļetenus. Tā arī organizē dažādus pasākumus, lai sekmētu un popularizētu daudzvalodību.

Tulkotāji (valodu grupas)

Katra valodas grupa ir sadalīta tulkošanas darba grupās — pa vienai katrai oficiālajai ES valodai. Katras darba grupas apmērs ir atkarīgs no tulkošanas darba slodzes katrā mērķa valodā. Visi tulkotāji tulko savā dzimtajā valodā; viņiem ir dažāda akadēmiskā izglītība, kas galvenokārt balstīta uz valodu.

Tulkotājiem tiek piedāvāta apmācība visā viņu profesionālajā darbībā, strādājot Centrā, — gan valodas mācīšanās jomā (paplašinot esošās valodas prasmes un apgūstot jaunas valodas), gan ar klientiem saistītu darbību jomā.

Centra tulkotāji tulko un pārbauda dokumentus, kā arī preču zīmes. Viņi arī tulko subtitrus video failiem, apkopo glosārijus un sniedz ieguldījumu IATE starpiestāžu terminu bāzē.

Kā valodnieki iekšējie tulkotāji garantē tulkojumu valodas kvalitāti. Tas attiecas gan uz Centrā tulkotajiem tekstiem, gan uz tekstiem, kuri ar ārpakalpojumu tiek uzticēti tulkot specializētiem ārējiem valodu pakalpojumu sniedzējiem.

Ar savu uzņēmējdarbības modeli, kas ir balstīts uz ārpakalpojumiem un iekšējo kvalitātes kontroli, Centrs ir kļuvis par atsauces punktu visos tulkojumu pārbaudīšanas aspektos.