Proċedura/Proċeduri għaddejja/għaddejjin

CDT-NET/2020

Data tal-pubblikazzjoni: 21/02/2020 - Data tal-għeluq: 31/07/2020

Call for tenders CDT-NET/2020 "Cleaning services of the Translation Centre’s premises and evacuation of the waste and the destruction of confidential documents"

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tender for the conclusion of a service contract for cleaning services of the Translation Centre’s premises (lot 1), as well as a service contract for the evacuation of the waste and the destruction of confidential documents (lot 2).

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jorganizza b’mod regolari sejħiet għall-offerti u jipparteċipa f’sejħiet interistituzzjonali għall-offerti f’firxa wiesgħa ta’ oqsma.

Skont ir-Regolament ta’ Stabbiliment tiegħu, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, iċ-Ċentru għandu entità ġuridika u jista’ jidħol f’relazzjonijiet kuntrattwali ma’ fornituri ta’ servizzi esterni.

Il-konklużjoni ta’ kuntratt hija possibbli biss wara t-tmiem b’suċċess ta’ proċeduri stretti ta’ sejħiet għall-offerti skont ir-regoli tal-akkwisti pubbliċi tal-UE.

Biex jitfgħu offerta, fornituri ta’ servizzi esterni interessati għandhom iwieġbu għal sejħa għall-offerti li tkun tnediet miċ-Ċentru.

L-informazzjoni kollha neċessarja għall-offerti hija inkluża jew fl-avviżi ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew fuq din il-paġna.

Madankollu, jekk jogħġbok innota li s-sit web taċ-Ċentru ma għandux jitqies bħala sostitut għall-pubblikazzjoni uffiċjali tas-sejħa għall-offerti fit-TED (Tenders Electronic Daily), li hija l-verżjoni online tas-“Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali” tal-UE, iddedikata għall-akkwisti pubbliċi Ewropej.

Għaldaqstant, iċ-Ċentru ma jassumi l-ebda responsabbiltà jew obbligu, ikun xi jkun, għall-kontenut tas-sit web f’dan ir-rigward.

Lista ta’ sejħiet għall-offerti li jinsabu għaddejjin (jekk hemm) hija pprovduta hawn taħt.