Reviżjoni tat-traduzzjonijiet

Ir-reviżjoni hija l-eżaminazzjoni ta’ traduzzjoni bħala waħda xierqa għall-iskop miftiehem permezz ta’ paragun bejn it-test sors u t-test fil-mira u billi jsiru korrezzjonijiet, fejn ikun meħtieġ. Iċ-Ċentru joffri reviżjoni ta’ dokumenti tradotti. Jekk, madankollu, matul ir-reviżjoni, it-traduttur intern jikkunsidra li t-test li jkun se jiġi rivedut għandu bżonn riformulazzjoni sostanzjali, iċ-Ċentru jista’ jirrifjuta r-reviżjoni u jirrakkomanda li l-klijent jippreżenta talba għal traduzzjoni minflok.