Dan huwa servizz ta’ traduzzjoni li fih il-post-edituri jtejbu l-output tat-traduzzjoni awtomatika. Is-servizz jinkludi l-editjar, l-immodifikar u/jew il-korrezzjoni tal-output tat-traduzzjoni awtomatika meta t-test finali ma jkunx maħsub għall-pubblikazzjoni u huwa prinċipalment għall-“punti prinċipali” tal-informazzjoni, jiġifieri l-komunikazzjoni tat-tifsira essenzjali mingħajr ma neċessarjament tkun perfetta fil-lingwa fil-mira. L-output se jkun test li jinftiehem li fih l-ebda informazzjoni importanti ma tkun tħalliet barra b’mod aċċidentali, u ma tkun ġiet miżjuda l-ebda informazzjoni mhux korretta.