Kif stabbilit mir-Regolament ta’ Twaqqif, iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jwieġeb għall-ħtiġijiet tas-servizzi lingwistiċi ta’ aġenziji u ta’ korpi oħrajn tal-UE. Jista’ jassorbi wkoll xogħol addizzjonali tal-Istituzzjonijiet tal-UE, li għandhom is-servizzi ta’ traduzzjoni tagħhom stess. Għandu ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' 70 klijent mal-Unjoni Ewropea kollha, kif muri fil-mappa interattiva hawn taħt.

Il-politika taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni dwar il-klijenti hija li jinkiseb is-sodisfazzjon tal-klijenti billi jiġu offruti servizzi lingwistiċi ta’ kwalità għolja permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib u l-iskambju ta’ informazzjoni.

Inqisu lill-klijenti tagħna bħala s-sħab tagħna fi sforz sabiex nilħqu liċ-ċittadini tal-UE b’informazzjoni korretta u li faċli tinftiehem fil-lingwa tagħhom stess. Għalhekk inħeġġu lill-klijenti tagħna sabiex jagħtuna feedback dwar ix-xogħol li nkunu għamilna, kif muri fid-deskrizzjoni “Skopri l-fluss tax-xogħol tagħna”.

L-Istituzzjonijiet tal-UE

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Bank Ċentrali Ewropew

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Direttorat-Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għat-Traduzzjoni

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Qorti Ewropea tal-Awdituri

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Parlament Ewropew – Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

L-Aġenziji tal-UE

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC

L-Aġenziji tal-UE

Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Bankarja Ewropea

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għad-Difiża

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

L-Aġenziji tal-UE

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

L-Aġenziji tal-UE

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

L-Aġenziji tal-UE

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Ewropea tax-Xogħol

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

L-Aġenziji tal-UE

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

L-Aġenziji tal-UE

Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet Fundamentali

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

L-Aġenziji tal-UE

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi)

L-Aġenziji tal-UE

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

L-Aġenziji Eżekuttivi

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka

Impriżi Konġunti

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Ewropea Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Idroġenu Nadif

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew (Impriża Konġunta EuroHPC)

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Fużjoni għall-Enerġija

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Korpi oħrajn

Korpi oħrajn

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Korpi oħrajn

Bank Ewropew tal-Investiment

Korpi oħrajn

Ombudsman Ewropew

Korpi oħrajn

Skola Ewropea fil-Lussemburgu II

Korpi oħrajn

Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej

Korpi oħrajn

Qorti Unifikata tal-Privattivi

Consultative bodies

Consultative bodies

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Consultative bodies

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew