AKTAR MINN 25 SENA B’IMPENN GĦALL-MULTILINGWIŻMU

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea huwa aġenzija tal-Unjoni Ewropea. Stabbilit fil-Lussemburgu fl-1994, il-missjoni ewlenija tiegħu hija li jipprovdi servizzi ta’ traduzzjoni u servizzi lingwistiċi relatati lill-aġenziji deċentralizzati l-oħra tal-UE. Dan jista’ jgħin ukoll lil dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE li għandhom is-servizzi ta’ traduzzjoni tagħhom stess meta jkun hemm livelli massimi ta’ xogħol jew għal proġetti speċifiċi. B’kollox, iċ-Ċentru jittraduċi għal 70 klijent. Fi tmiem l-2020, kellu total ta’ 220 membru tal-persunal, inklużi uffiċjali, aġenti temporanji u persunal b’kuntratt.

Huwa kiber b’mod kostanti, id f’id ma’ numru dejjem jikber ta’ lingwi uffiċjali tal-UE u ta’ klijenti ferm speċjalizzati. Matul is-snin, iċ-Ċentru kiseb esperjenza konsiderevoli sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet speċifiċi tal-klijenti tiegħu, kemm jekk relatati mat-tip ta’ servizzi, mal-formati tal-fajls, mal-iskadenzi, mal-oqsma ta’ għarfien espert jew mal-ħafna kombinazzjonijiet lingwistiċi possibbli (madwar 750).

It-tieni missjoni taċ-Ċentru hija li jipparteċipa fil-kooperazzjoni interistituzzjonali fil-livell tal-UE bil-għan li jiġu rrestawrati l-metodi ta’ ħidma u jinkisbu ekonomiji ta’ skala globali. Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni ilu jiżviluppa u jmexxi wkoll il-bażi tad-data tat-terminoloġija interistituzzjonali IATE f’isem is-sħab istituzzjonali tiegħu sa mill-2003.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

Fit-28 ta’ Novembru 1994, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jadotta r-Regolament (KE) Nru 2965/94 li jistabbilixxi ċ-Ċentru tat-Traduzzjoni.

1995
 
L-ewwel President tal-Bord ta’ Tmexxija
Edouard Brackeniers 
Ottubru 1995 – Diċembru 1996
Fl-1995 ġie adottat Regolament Emendatorju sabiex jestendi l-portafoll tal-klijent u jagħti liċ-Ċentru rwol fil-kooperazzjoni interistituzzjonali
L-ewwel Direttur taċ-Ċentru
Francisco De Vicente 
Ottubru 1995 — Jannar 2005

11-il

lingwa uffiċjali tal-UE

20 000

paġna tradotta

7

klijenti

 
1997
It-tieni President tal-Bord ta’ Tmexxija
Colette Flesch 
Jannar 1997 — Ġunju 1999
Iċ-Ċentru jitlaq mill-uffiċini tiegħu fiċ-ċentru tal-belt tal-Lussemburgu u jimxi għal Nouvel Hémicycle f’Kirchberg (LU), fejn jinsabu l-maġġor parti tal-istituzzjonijiet tal-UE.
1998
 

200 000

paġna tradotta

12-il

klijent

 
 
1999
 
It-tielet President tal-Bord ta’ Tmexxija
Brian McCluskey 
Lulju 1999 – Ġunju 2002
2001
 
Tidħol fl-operat Flosys, għodda tal-IT innovattiva żviluppata internament li timmaniġġja l-fluss tax-xogħol tat-traduzzjoni kollu minn meta klijent jibgħat dokument liċ-Ċentru sal-konsenja tal-verżjoni(jiet) tradotta/i
Iċ-Ċentru jniedi Nemo sabiex jimmaniġġja l-proċess tat-traduzzjoni tat-trademark Komunitarja.
 
 
2002
Ir-raba’ President tal-Bord ta’ Tmexxija
Michel Vanden Abeele 
Lulju 2002 – Ġunju 2003

1 000 000

paġna tradotta

2003
 
Il-Fondazzjoni Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kwalità (EFQM) tirrikonoxxi li ċ-Ċentru huwa “impenjat għall-Eċċellenza fl-Ewropa”.
Iċ-Ċentru jinħatar bħala l-inizjatur tal-proġetti u l-maniġer tal-proġetti għall-IATE (Terminoloġija Interattiva għall-Ewropa), il-bażi tad-data terminoloġika konġunta għall-istituzzjonijiet/korpi kollha tal-Unjoni Ewropea.
 
 
2004
Il-ħames President tal-Bord ta’ Tmexxija
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
Jannar 2004 – April 2010

20

lingwa uffiċjali tal-UE

 
Il-“Big Bang” ta’ tkabbir tal-UE fl-2004, li kważi tirdoppja n-numru ta’ lingwi tal-UE minn 11 għal 20, timmarka l-bidu ta’ era ġdida għaċ-Ċentru.
2005
 
Aġent Direttur
Marie-Anne Fernández Suárez 
Jannar 2005 — April 2006
Għall-għaxar anniversarju tiegħu, iċ-Ċentru jorganizza l-konferenza dwar “Il-Multilingwiżmu għal kwalunkwe prezz”.
 
 
2006
 
It-tieni Direttur taċ-Ċentru
Gailė Dagilienė 
Mejju 2006- Ottubru 2013 
2007
 
Iċ-Ċentru jżid bosta lingwi uffiċjali oħra tal-UE mal-portafoll tiegħu hekk kif il-Bulgarija u r-Rumanija jissieħbu fl-UE u l-Irlandiż isir lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għalkemm b’deroga fis-seħħ.
Il-bażi tad-data terminoloġika interistituzzjonali tal-UE, il-IATE, issir disponibbli għall-pubbliku ġenerali.
Żjara minn Leonard Orban, il-Kummissarju Ewropew għall-Multilingwiżmu.

23

lingwa uffiċjali tal-UE

 
2010
 
Iċ-Ċentru jorganizza konferenza bl-isem ta’ “Il-Lingwa tal-Ewropa. It-traduzzjoni għall-UE” biex jikkomemora l-15-il anniversarju tiegħu.
Iċ-Ċentru jissostitwixxi Nemo bi Tr@Mark workflow sabiex jimmaniġġja l-proċess tat-traduzzjoni tat-trademark Komunitarja.
2011
 
Iċ-Ċentru jniedi l-ECHA-term, bażi tad-data terminoloġika multilingwi online żviluppata għall-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi.
Is-sitt President tal-Bord ta’ Tmexxija
Rytis Martikonis 
Frar 2011 — Frar 2022
 
2013

8 000 000

paġna tradotta

24

lingwa uffiċjali tal-UE,
issa inkluż il-Kroat

Aġent Direttur
Marie-Anne Fernández Suárez 
Ottubru 2013 — Lulju 2015 
Iċ-Ċentru jimxi għall-bini attwali tiegħu fil-binja ta’ Drosbach fil-belt tal-Lussemburgu u jiffirma l-ftehim dwar is-sede tiegħu mal-Gran Dukat tal-Lussemburgu.
2015
 
Aġent Direttur
Benoît Vitale
Awwissu 2015 — Diċembru 2015

9 000 000

paġna tradotta

61

klijent

 
2016
 
It-tielet Direttur taċ-Ċentru
Máire Killoran
Jan. 2016 - Diċ. 2018 
Iċ-Ċentru jniedi l-eCdT, is-sistema l-ġdida tal-ġestjoni tax-xogħol tat-traduzzjoni mfassla apposta, li tieħu post is-sistema preċedenti, Flosys.
2017
 
Studju rigward iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni bħala l-Fornitur ta’ Servizzi Lingwistiċi Kondiviżi għall-Aġenziji u l-Korpi tal-UE. L-istudju jikkonferma r-raison d’être taċ-Ċentru. 
 
 
2018

65

klijent

It-tnedija ta’ verżjoni ġdida fjamanta tal-IATE 
Adozzjoni ta’ approċċ strateġiku u Pjan ta’ Trasformazzjoni biennali  
Iċ-Ċentru jilħaq ftehim mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) dwar programm ta’ kooperazzjoni ta’ sentejn sabiex jiġu żviluppati servizzi lingwistiċi ġodda u jiġu ottimizzati l-proċessi kummerċjali ewlenin sabiex tinkiseb l-effiċjenza u tittejjeb l-esperjenza tal-klijenti. 
2019
 

12 800 000

paġna tradotta

68

klijent

Aġent Direttur
Benoît Vitale
Jan. 2019 – Jan. 2022
Iċ-Ċentru jibda jimplimenta l-Pjan ta’ Trasformazzjoni biennali tiegħu 
 
2020
Iċ-Ċentru jiffinalizza l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Trasformazzjoni tiegħu billi jniedi servizzi, proċessi u għodod ġodda.

13 400 000

paġna tradotta

69

klijent

2021
 
 
Iċ-Ċentru jniedi serje sħiħa ta’ servizzi ġodda: traduzzjoni awtomatika; traduzzjoni awtomatika magħmula għal esiġenzi speċifiċi; traskrizzjoni awtomatika; traduzzjoni “paste ‘n’ go”, u posteditjar ħafif.  
 
2022
Is-seba’ President tal-Bord ta’ Tmexxija
Christos Ellinides 
Marzu 2022 — sal-lum
Ir-raba’ Direttur taċ-Ċentru
Ildikó Horváth
Feb. 2022 - sal-lum

70

clients

2023
 

73

klijent

Iċ-Ċentru jniedi l-istrateġija unika tiegħu għal traduzzjoni awtomatika b’aktar minn magna waħda (MEMT).