Proċeduri negozjati għal kuntratti ta’ valur medju u baxx ta’ bejn il-EUR15,000 u l-EUR144,000

L-għan tal-informazzjoni ppubblikata f’din it-taqsima huwa li tkun provduta pubbliċità ex-ante għall-proċeduri ta’ akkwist taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni li l-valur stmat tagħhom huwa ta’ bejn il-EUR15,000.01 u l-EUR144,000 għal provvisti u servizzi.

Avviż fil-qosor b’informazzjoni addizzjonali dwar it-tip ta’ kuntratti ta’ valur medju jew baxx li ser jiġu mnedija, ser jiġi ppubblikat fuq din il-paġna mhux aktar tard minn ġimagħtejn qabel it-tnedija.

Tista’ tesprimi interess billi tibgħat email fl-indirizz indikat u tipprovdi l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-parti interessata. Il-preżentazzjoni ta’ espressjoni ta’ interess ma għandha tagħti l-ebda dritt ġuridiku jew toħloq aspettattiva leġittima tal-għoti ta’ kuntratt.

L-ipproċessar tat-tweġiba tiegħek għal reklam ex-ante ser jinvolvi r-reġistrazzjoni u l-ipproċessar ta’ data personali (bħall-isem, l-indirizz u dettalji oħra ta’ kuntatt tiegħek). Din id-data ser tiġi pproċessata skont ir-Regolament (KE), Nru 45/2001.

Għandek id-dritt li tikseb aċċess għad-data personali tiegħek fuq talba. Id-dettalji dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek huma disponibbli fuq l-Istqarrija ta’ privatezza speċifika għall-ipproċessar ta’ data personali relatata ma’ proċeduri ta’ akkwist fuq is–sit web tagħna.

Fi kwalunkwe ħin għandek id-dritt li tippreżenta’ rikors quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għal kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek.

Kwalunkwe mistoqsija dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek tista’ tiġi indirizzata lill-kontrollur tad-data billi tuża l-indirizz tal-email tenders@cdt.europa.eu u billi tindika r-referenza tal-avviż ex-ante.

Proċedura/Proċeduri għaddejja/għaddejjin

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-01)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 06/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from the EU official languages - Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish into English.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 6 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-02)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 06/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 6 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

 

Call for expression of interest  in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects (CDT/CEI/02/2021)

Publish date: 17/07/2021 - Closing date: 13/08/2021

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects.

In order to complete your bid as accurately as possible, you are requested to follow the instructions below.

  • Carefully read the document at the bottom of this page and scrupulously respect all the indications set out in it.

Any queries or requests for further information may be sent by e-mail to tenders@cdt.europa.eu