Bħala aġenzija tal-Unjoni Ewropea, iċ-Ċentru jista’ jniedi sejħiet għall-offerti u proċeduri nnegozjati bil-għan li jixtri servizzi u fornimenti mingħand fornituri esterni. Iċ-Ċentru huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u għad-direttivi rilevanti dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi.

Fornituri esterni interessati huma mistiedna jżuru s-sit web taċ-Ċentru u l-bażi ta’ data interistituzzjonali tat-TED (Tenders Electronic Daily) fuq bażi regolari biex jiġu informati dwar it-tnedija ta’ sejħiet għall-offerti u ta’ proċeduri negozjati.

Links relatati

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN