Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-UE

Awtorità Ewropea tax-Xogħol

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi

Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali

Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi)

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet Fundamentali

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

Aġenzija Ewropea għad-Difiża

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

Awtorità Bankarja Ewropea

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji

Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà

Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti