Het Vertaalbureau wordt bestuurd door een raad van bestuur. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het personeel, dat werkt in Luxemburg en onder leiding staat van de directeur van het Vertaalbureau.