Redactionele verzorging van bronteksten

Redactionele verzorging wordt gedefinieerd als het taalkundig controleren van een tekst om te garanderen dat deze beantwoordt aan de grammatica-, interpunctie- en spellingregels van de brontaal. Waar dit niet het geval is, corrigeert de redacteur de fouten. Als hij of zij vindt dat ook de helderheid en begrijpelijkheid van de tekst voor verbetering vatbaar zijn, kan hij opmerkingen aan de tekst toevoegen met daarin suggesties voor verbetering. Van de redacteur wordt niet verwacht dat hij of zij fouten of problemen met betrekking tot de inhoud van de tekst opspoort en oplost. Stelt de redacteur mogelijke inhoudelijke problemen vast, markeert hij of zij deze in de tekst. Het is aan de cliënt om de relevantie van alle opmerkingen te beoordelen en gepaste maatregelen te treffen. De redacteur is niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met de opmaak of presentatie van de tekst.