Revisie van vertalingen

Revisie is een proces waarbij wordt nagegaan of een vertaling geschikt is voor de gewenste doelstelling door de bron- en de doeltekst met elkaar te vergelijken en waar nodig correcties aan te brengen. Het Vertaalbureau biedt de revisie van vertaalde documenten aan als dienst. Indien onze vertaler echter tijdens de revisie vindt dat de te reviseren tekst eigenlijk grondig moet worden herwerkt, kan het Vertaalbureau de revisieopdracht weigeren en de cliënt aanraden de tekst opnieuw te doen vertalen.