Taaladvies

Taaladvies betekent het analyseren van de taalkundige behoeften van een cliënt met de bedoeling oplossingen uit te werken die het vertaalproces optimaliseren. Hierbij kan het onder andere gaan om het opstellen van documenten of het analyseren van werkstromen voor documenten of om andersoortige projecten. Hoeveel werk deze dienstverlening vergt, hangt in sterke mate af van de complexiteit van elk afzonderlijk geval.