De afdeling Financiën en Infrastructuur verleent administratieve en technische ondersteuning op het gebied van begroting, financiën, strategische planning, faciliteiten en veiligheid.

Dienst Begrotings- en beleidsplanning

De dienst Begrotings- en beleidsplanning zorgt ervoor dat het financieel beheer, de prestaties, de planning en de strategische activiteiten van het Vertaalbureau naar behoren functioneren en voldoen aan alle toepasselijke regels en voorschriften. De dienst coördineert de opstelling en de follow-up van de begroting van het Vertaalbureau en onderhoudt nauw contact met zijn klanten om hun begrotingsprognoses in de inkomstenbegroting van het Vertaalbureau te integreren. De dienst is belast met de verificatie vooraf en achteraf van de financiële verrichtingen van het Vertaalbureau en zorgt voor het opstellen en uitvoeren van de meerjarige beleids- en werkprogramma’s van het Vertaalbureau en coördineert de voorbereiding van het jaarverslag. De dienst zorgt ook voor het beheer van de kostenmodellen, de kwaliteit en de prestaties van het Vertaalbureau.

Dienst Infrastructuur en Veiligheid

Deze dienst zorgt ervoor dat het personeel, de gegevens, de gebouwen en de inrichting goed beschermd worden tegen beveiligingsrisico’s en dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De dienst beheert de roerende en onroerende goederen en ondersteunt de behoeften en wensen van het personeel om een optimaal welzijn en een hoge servicestandaard in de gebouwen van het Vertaalbureau te garanderen. De dienst is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het toezicht op de begrotingsprocedures voor alle infrastructuur- en veiligheidsgerelateerde contracten. Om een zeldzame gebeurtenis van grote verstoring van de activiteiten van het Vertaalbureau te voorkomen en tegen te gaan, coördineert de dienst Infrastructuur en Veiligheid het bedrijfscontinuïteitsbeheersysteem. Het Vertaalbureau erkent het belang van een proactief milieubeheer en duurzame praktijken. In de gehele dienst worden milieuvriendelijke maatregelen ingevoerd en bevorderd, terwijl het personeel tegelijkertijd bewuster wordt gemaakt van hiermee verband houdende kwesties.