De rol van het Vertaalbureau werd in 1995 officieel uitgebreid door een wijziging van de oprichtingsverordening van het Vertaalbureau die tot doel had de interinstitutionele samenwerking op het gebied van vertalingen te versterken:

  • Ten eerste kreeg het Vertaalbureau toestemming zijn vertaalwerkzaamheden en daarmee samenhangende activiteiten uit te breiden naar die EU-instellingen en -organen die over hun eigen vertaaldienst beschikken. Deze vorm van samenwerking geschiedt op zuiver vrijwillige basis, maar maakt het mogelijk dat het Vertaalbureau werk van deze instellingen overneemt waarvoor zij zelf te weinig capaciteit hebben.
  • Ten tweede werd met de rol van het Vertaalbureau in de interinstitutionele samenwerking beoogd de werkmethoden te rationaliseren en besparingen tot stand te brengen.

Het Vertaalbureau is daarom lid van het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (ICTI), het forum voor samenwerking tussen de taaldiensten van de instellingen en organen van de EU. Vertegenwoordigers van het Vertaalbureau hebben regelmatig bijeenkomsten met collega’s van de vertaaldiensten van de andere instellingen om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken (personeelswerving, uitwisseling van medewerkers, opleiding, taaltechnologieën, enz.) en besluiten te nemen over gemeenschappelijke projecten (waaronder interinstitutionele tools zoals de terminologiedatabase IATE, het eTranslation-systeem voor machinevertaling en het Euramis-vertaalgeheugen).