VERTALER FRANS

Temporary Agent Ref.  CDT-AD5-2019/02 - Publicatiedatum: 12/06/2019 - Uiterste datum: 10/07/2019 Luxembourg

Hoofdboekhouder

Temporary Agent Ref.  CDT-AD8-2019/01 - Publicatiedatum: 28/05/2019 - Uiterste datum: 28/06/2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition Ref.  - Publicatiedatum: 23/05/2019 - Uiterste datum: 25/06/2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Vacatures

Het Vertaalbureau is een multinationale en dynamische organisatie. Het biedt niet alleen carrièremogelijkheden voor taaldeskundigen, maar heeft op zijn verschillende afdelingen ook vacatures voor andere vakmensen.

Zij worden geworven door middel van selectieprocedures. Geselecteerde kandidaten krijgen een contract aangeboden als EU-ambtenaar, tijdelijk personeelslid of arbeidscontractant. De arbeids- en contractuele voorwaarden zijn gebaseerd op de personeelsregels die op de EU-instellingen van toepassing zijn, te weten het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

De vacatures staan open voor onderdanen van de EU-lidstaten.

Stages

Het Vertaalbureau biedt ook stagemogelijkheden aan, met name voor universitaire studenten uit de EU-lidstaten en voor onderdanen van kandidaat-lidstaten die inzicht willen krijgen in het werk van het Vertaalbureau en beroepservaring willen opdoen in een multiculturele en meertalige omgeving.