Internal competition - Head of IT Infrastructure

Internal competition Ref.  CDT-CI-2021/06 - Publicatiedatum: 15/10/2021 - Uiterste datum: 12/11/2021 Luxembourg

Internal publication - Assistant to the Director (AD5-AD12)

Internal publication Ref.  CDT-09-2021 - Publicatiedatum: 13/10/2021 - Uiterste datum: 27/10/2021 Luxembourg

Vacatures

Het Vertaalbureau is een multinationale en dynamische organisatie. Het biedt niet alleen carrièremogelijkheden voor taaldeskundigen, maar heeft op zijn verschillende afdelingen ook vacatures voor andere vakmensen.

Zij worden geworven door middel van selectieprocedures. Geselecteerde kandidaten krijgen een contract aangeboden als EU-ambtenaar, tijdelijk personeelslid of arbeidscontractant. De arbeids- en contractuele voorwaarden zijn gebaseerd op de personeelsregels die op de EU-instellingen van toepassing zijn, te weten het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

De vacatures staan open voor onderdanen van de EU-lidstaten.

Stages

Het Vertaalbureau biedt ook stagemogelijkheden aan, met name voor universitaire studenten uit de EU-lidstaten en voor onderdanen van kandidaat-lidstaten die inzicht willen krijgen in het werk van het Vertaalbureau en beroepservaring willen opdoen in een multiculturele en meertalige omgeving.