Bij deze vertaaldienst wordt een neurale machinevertaling nabewerkt en verbeterd. De dienst omvat tevens het redigeren, aanpassen en/of corrigeren van machinevertalingen die niet bedoeld zijn voor publicatie, maar eerder de essentie van de inhoud moeten weergeven zodat de lezer de informatie begrijpt, zonder dat de doeltekst perfect in orde hoeft te zijn. Het resultaat is een begrijpelijke tekst waarin geen belangrijke informatie per ongeluk is weggelaten en geen onjuiste informatie is toegevoegd.