Image
CdT Management Board

 

Het Vertaalbureau wordt bestuurd door een raad van bestuur. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het personeel dat werkzaam is in Luxemburg en onder leiding staat van de directeur van het Vertaalbureau.

De lidstaten van de EU, de Europese Commissie en de meeste klanten van het Vertaalbureau zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur, die is samengesteld uit gewone en plaatsvervangende leden:

Bij voordracht voor het lidmaatschap van de raad van bestuur moeten toekomstige leden een belangenverklaring afleggen, in overeenstemming met het beleid van het Vertaalbureau ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten. Doel hiervan is vast te stellen of er een potentieel of concreet belangenconflict bestaat in verband met het lidmaatschap van de raad van bestuur. Indien hiervan sprake is, kan het Vertaalbureau de nodige maatregelen treffen.

Belangenverklaringen en cv’s van leden van de raad van bestuur kunt u bekijken via de onderstaande zoekinterface:

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

Juhan Lepassaar
Gewoon lid

Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

Patrick Hamilton
Gewoon lid

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Nicole Romain
Gewoon lid
Michail Beis
Plaatsvervangend lid

Europees Agentschap voor chemische stoffen

Shay O’Malley
Gewoon lid
John Wickham
Plaatsvervangend lid

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Steven Dunlop
Plaatsvervangend lid

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Andrew Smith
Gewoon lid
Mónika Azaola
Plaatsvervangend lid

Europees Bureau voor visserijcontrole

Niall McHale
Gewoon lid
Rieke Arndt
Plaatsvervangend lid

Europees Comité van de Regio’s

Ineta Strautina
Gewoon lid
Ani Damyanova
Plaatsvervangend lid

Europees Defensieagentschap

Dimitri Nicolaides
Gewoon lid
Bronislava Ouaki
Plaatsvervangend lid

Europees Economisch en Sociaal Comité

Anna Redstedt
Gewoon lid
Florence Melaerts
Plaatsvervangend lid

Europees Geneesmiddelenbureau

Alexios Skarlatos
Gewoon lid
Monica Buch Garcia
Plaatsvervangend lid

Europees Grens- en kustwachtagentschap

Guillaume de Roquigny-Iragne
Gewoon lid
Miguel Pereira
Plaatsvervangend lid

Europees Milieuagentschap

Katja Rosenbohm
Gewoon lid
Gülcin Karadeniz
Plaatsvervangend lid

Europese Centrale Bank

Rossana Villani
Gewoon lid

Europese Commissie

Christos Ellinides
Gewoon lid
Marcus Angioni
Plaatsvervangend lid

Europese Investeringsbank

Maria Bühler
Gewoon lid
Thierry Fontenelle
Plaatsvervangend lid

Europese Ombudsman

Marie-Pierre Darchy
Gewoon lid
Alessandro Del Bon
Plaatsvervangend lid

Europese Rekenkamer

José Ortiz Pintor
Gewoon lid
Pawel Szuba
Plaatsvervangend lid

Hof van Justitie van de Europese Unie

Thierry Lefèvre
Gewoon lid
Jurga Haenel
Plaatsvervangend lid

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

Christos Ellinides
Gewoon lid
Marcus Angioni
Plaatsvervangend lid

Europees Parlement

Valter Mavrič
Gewoon lid
Véronique Rosenkranz
Plaatsvervangend lid