Het Vertaalbureau, dat werd opgericht in 1994, levert vandaag de dag gemiddeld 700 000 bladzijden per jaar aan meer dan 65 cliënten in heel Europa. Het heeft een gestage groei doorgemaakt, die gepaard ging met een toenemend aantal officiële EU-talen en cliënten in zeer specialistische vakgebieden. In de loop der jaren heeft het Vertaalbureau geleerd hoe het aan de toenemende behoeften van zijn cliënten kan voldoen, of het nu gaat om bestandsformaten, deadlines, specialismen van de cliënt of de vele talencombinaties die nodig zijn (ongeveer 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Op 28 november 1994 stelt de Raad van de Europese Unie Verordening (EG) nr. 2965/94 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie vast.


1995
11

officiële EU-talen

20 000

vertaalde bladzijden

7

cliënten

In 1995 wordt een verordening tot wijziging van deze oprichtingsverordening vastgesteld, die tot doel heeft de cliëntenportefeuille uit te breiden en het Vertaalbureau een rol te geven in de interinstitutionele samenwerking.

1996

Het Vertaalbureau begint de eerste Gemeenschapsmerken te vertalen voor het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM).


1997
timeline info

Het Vertaalbureau verhuist vanuit het stadscentrum van Luxemburg naar de Nouvel Hémicycle in het Luxemburgse stadsdeel Kirchberg, waar de meeste EU-instellingen zijn gevestigd.


1998
200 000

vertaalde bladzijden

12

cliënten

2001
timeline info

Flosys wordt operationeel. Dit is een ultramoderne, intern ontwikkelde IT-tool die het volledige vertaalproces regelt, vanaf het moment dat een cliënt een document naar het Vertaalbureau stuurt tot de levering van de vertalingen van dat document.

Het Vertaalbureau lanceert het werkstroomsysteem Nemo voor de vertaling van Gemeenschapsmerken.


2002
1 000 000

vertaalde bladzijden

2003
timeline info

De Europese Stichting voor kwaliteitszorg (EFQM) erkent het Vertaalbureau als ‘Committed to Excellence in Europe’.


timeline info

Het Vertaalbureau wordt benoemd tot initiatiefnemer en beheerder van projecten voor IATE (Inter-Agency Terminology Exchange), de gemeenschappelijke terminologiedatabase voor alle instellingen/organen van de Europese Unie.


2004
20

officiële EU-talen

De ‘Big Bang’-uitbreiding van de EU in 2004, waarmee het aantal EU-talen bijna verdubbelt van 11 tot 20, luidt voor het Vertaalbureau een nieuw tijdperk in.

2005

Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan organiseert het Vertaalbureau de conferentie ‘Multilingualism at any price’ ('Meertaligheid tegen elke prijs').


2007
23

officiële EU-talen

Het Vertaalbureau voegt nog meer officiële EU-talen aan zijn portefeuille toe wanneer Bulgarije en Roemenië toetreden tot de EU en het Iers een officiële EU-taal wordt, al geldt voor deze taal een afwijkende regeling.

De interinstitutionele terminologiedatabase van de EU, IATE, wordt beschikbaar gesteld aan het algemene publiek.

2010
timeline info

Het Vertaalbureau organiseert een conferentie met de titel ‘The Language of Europe. Translating for the EU’ (‘De taal van Europa. Vertalen voor de EU’) ter gelegenheid van zijn vijftienjarig bestaan.

 Het Vertaalbureau vervangt Nemo door Tr@Mark als platform voor het beheer van het vertaalproces voor Gemeenschapsmerken.


2011

Het Vertaalbureau lanceert ECHA-term, een online meertalige terminologiedatabank die is ontwikkeld voor het Europees Agentschap voor chemische stoffen.


2013
8 000 000

vertaalde bladzijden

24

officiële EU-talen, nu met inbegrip van Kroatisch

timeline info

Het Vertaalbureau verhuist naar zijn huidige locatie in het Drosbach-gebouw in Luxemburg-stad en ondertekent zijn zetelovereenkomst met het Groothertogdom Luxemburg.


2015
9 000 000

vertaalde bladzijden

61

cliënten

2016
64

cliënten

timeline info

Het Vertaalbureau lanceert eCdT, het nieuwe werkstroomsysteem voor vertalingen dat het oude systeem Flosys vervangt.