Zoals bepaald in zijn oprichtingsverordening komt het Vertaalbureau tegemoet aan de vertaalbehoeften van EU-agentschappen en andere organen. Bij een hoge werklast kan het ook werk overnemen van de EU-instellingen, die over hun eigen vertaaldiensten beschikken. Het Vertaalbureau heeft samenwerkingsovereenkomsten met zeventig klanten in de hele Europese Unie, zoals te zien op onderstaande interactieve kaart.

In zijn klantenbeleid richt het Bureau zich op tevredenheid van de klant door kwalitatief hoogstaande vertaaldiensten te leveren op basis van nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling.

Wij zien onze klanten als partners in het gezamenlijke streven de EU-burgers correcte en gebruiksvriendelijke informatie in hun eigen taal te bieden. We moedigen hen daarom aan ons feedback te geven over ons werk, zoals beschreven wordt in het gedeelte ‘Ontdek hoe wij werken’.

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

EU-instellingen

EU-instellingen

Europees Parlement, directoraat-generaal Vertaling

EU-instellingen

Raad van de Europese Unie

EU-instellingen

Europese Commissie, directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken

EU-instellingen

Europese Commissie, directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

EU-instellingen

Europese Commissie, directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

EU-instellingen

Europese Commissie, directoraat-generaal Vertaling

EU-instellingen

Hof van Justitie van de Europese Unie

EU-instellingen

Europese Rekenkamer

EU-instellingen

Europese Centrale Bank

EU-agentschappen

EU-agentschappen

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

EU-agentschappen

Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

EU-agentschappen

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

EU-agentschappen

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

EU-agentschappen

Europees Grens- en kustwachtagentschap

EU-agentschappen

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

EU-agentschappen

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

EU-agentschappen

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

EU-agentschappen

Europese Bankautoriteit

EU-agentschappen

Europees Geneesmiddelenbureau

EU-agentschappen

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

EU-agentschappen

Europees Instituut voor innovatie en technologie

EU-agentschappen

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

EU-agentschappen

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

EU-agentschappen

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

EU-agentschappen

Europese Arbeidsautoriteit

EU-agentschappen

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

EU-agentschappen

Europees Instituut voor gendergelijkheid

EU-agentschappen

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

EU-agentschappen

Communautair Bureau voor plantenrassen

EU-agentschappen

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

EU-agentschappen

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

EU-agentschappen

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

EU-agentschappen

Europees Bureau voor visserijcontrole

EU-agentschappen

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

EU-agentschappen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

EU-agentschappen

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

EU-agentschappen

Europees Openbaar Ministerie

EU-agentschappen

Europese Stichting voor opleiding

EU-agentschappen

Europees Milieuagentschap

EU-agentschappen

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

EU-agentschappen

Satellietcentrum van de Europese Unie

EU-agentschappen

Europese Autoriteit voor effecten en markten

EU-agentschappen

Europees Defensieagentschap

EU-agentschappen

Bureau voor ondersteuning van Berec

EU-agentschappen

Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen

EU-agentschappen

Spoorwegbureau van de Europese Unie

EU-agentschappen

Europees Agentschap voor chemische stoffen

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Uitvoerende agentschappen

Uitvoerende agentschappen

Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur

Uitvoerende agentschappen

Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu

Uitvoerende agentschappen

Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid

Uitvoerende agentschappen

Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb

Uitvoerende agentschappen

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

Uitvoerende agentschappen

Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg”

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming Europese spoorwegen

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC JU)

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming “Derde ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim”

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”

Gemeenschappelijke ondernemingen

Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa”

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Overige organen

Overige organen

Eengemaakt octrooigerecht

Overige organen

Europese Investeringsbank

Overige organen

De Europese Ombudsman

Overige organen

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Overige organen

Kabinet van de secretaris-generaal van de Europese scholen

Overige organen

Europese school Luxemburg II

Workflowbeheer

Workflowbeheer

Het Europees Economisch en Sociaal Comité

Workflowbeheer

Europees Comité van de Regio’s