Procedures van gunning door onderhandelingen voor contracten van een waarde van 15 000 EUR tot 144 000 EUR

De informatie in deze rubriek is bedoeld als vooraankondiging van aanbestedingsprocedures van het Vertaalbureau voor de levering van waren en diensten met een geschatte waarde van 15 000,01 EUR tot 144 000 EUR.

Uiterlijk twee weken voor de start wordt op deze webpagina een samenvatting gepubliceerd met informatie over de aard van de contracten met geringe tot gemiddelde waarde.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail met uw naam en contactgegevens naar het aangegeven adres te sturen. Aan het indienen van een blijk van belangstelling kunnen geen juridische rechten worden ontleend, noch kan hiermee een rechtmatige verwachting worden gewekt dat de opdracht zal worden toegekend.

Ten behoeve van de verwerking van uw reactie op de vooraankondiging worden persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en andere contactgegevens) opgeslagen en verwerkt. Dit geschiedt in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001.

U hebt het recht om op verzoek toegang tot uw gegevens te krijgen. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is terug te vinden in de specifieke privacyverklaring in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van aanbestedingsprocedures op onze website.

Voor alle vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de voor de verwerking verantwoordelijke door een e-mail te sturen naar het adres tenders@cdt.europa.eu, onder vermelding van het referentienummer van de vooraankondiging.

Lopende procedure(s)

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-01)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from the EU official languages - Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish into English.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-02)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

 

Call for expression of interest  in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects (CDT/CEI/02/2021)

Publish date: 17/07/2021 - Closing date: 13/08/2021

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects.

In order to complete your bid as accurately as possible, you are requested to follow the instructions below.

  • Carefully read the document at the bottom of this page and scrupulously respect all the indications set out in it.

Any queries or requests for further information may be sent by e-mail to tenders@cdt.europa.eu