Vertaling van documenten

Vertalen is het proces waarbij de betekenis van de brontaal wordt weergegeven in de doeltaal, zodat een tekst ontstaat die aan de grammaticale regels van de doeltaal beantwoordt en voldoet aan de instructies die in de vertaalopdracht waren gegeven. De “brontaal” is de taal waarin het origineel (ook “brontekst” genoemd) is opgesteld, terwijl de “doeltaal” de taal is waarin de brontekst wordt vertaald. De documenten worden eerst voorbewerkt om terugkerende tekstdelen vast te stellen, hergebruik van tekstmateriaal in de vertaalgeheugens van het Vertaalbureau te vergemakkelijken en automatische vertaling toe te passen. Dat gebeurt echter niet voor documenten die in de volgende categorieën behoren:

  • zeer dringende documenten,
  • dringende documenten in specifieke formaten waarvoor speciale voorbewerkingsprocessen nodig zijn.

Bij vertaalverzoeken die zich goed lenen voor het gebruik van onze op maat gemaakte vertaalmachines, worden de documenten met deze machines automatisch voorbewerkt. Zo profiteert de klant van andere doorlooptijden en lagere tarieven. De voorvertaalde documenten worden door onze taalkundigen grondig nabewerkt om er zeker van te zijn dat het eindresultaat gelijk is aan een traditionele vertaling (d.w.z. door een vertaler die de vertaling maakt met behulp van een vertaalgeheugen in combinatie met machinevertaling).

Revisie van vertalingen

Revisie is een proces waarbij wordt nagegaan of een vertaling geschikt is voor het gewenste doel door de bron- en de doeltekst met elkaar te vergelijken en waar nodig correcties aan te brengen. Het Vertaalbureau biedt revisie van vertaalde documenten aan als dienst. Indien de vertaler echter tijdens de revisie vindt dat de te reviseren vertaling eigenlijk grondig moet worden herschreven, kan het Vertaalbureau het revisieverzoek afwijzen en de klant aanraden de tekst opnieuw te laten vertalen.

“Paste ‘n’ Go”-vertaling

Paste ‘n’ Go is een vertaaldienst voor teksten van maximaal vier pagina’s (6 000 tekens) met een eenvoudige opmaak, waarbij de voorbereiding voor vertaling en de laatste technische controle volledig geautomatiseerd verlopen. De klant hoeft in dit geval geen documenten te uploaden, maar kan de te vertalen tekst simpelweg in de daarvoor bedoelde ruimte op het portaal plakken. De vertaalde tekst kan dan na levering terug naar het eigen systeem worden overgeplaatst.

Automatisch vertalen

Dit is een proces waarbij documenten geheel automatisch worden vertaald met behulp van op maat gemaakte vertaalmachines en vertaalgeheugens van het Vertaalbureau, zonder kwaliteitscontrole door vertalers en zonder technische voorbewerking of opmaak van brondocumenten.

Lichte post-editing van neurale machinevertaling

Bij deze vertaaldienst wordt een neurale machinevertaling nabewerkt en verbeterd. De dienst omvat tevens het redigeren, aanpassen en/of corrigeren van machinevertalingen die niet bedoeld zijn voor publicatie, maar eerder de essentie van de inhoud moeten weergeven zodat de lezer de informatie begrijpt, zonder dat de doeltekst perfect in orde hoeft te zijn. Het resultaat is een begrijpelijke tekst waarin geen belangrijke informatie per ongeluk is weggelaten en geen onjuiste informatie is toegevoegd.

Webvertalen

Het Vertaalbureau, dat webvertalen sinds 2015 als dienst aanbiedt, werd in 2017 beloond met de prijs voor goed bestuur van de Europese Ombudsman (categorie: uitmuntende dienstverlening waarbij de burger/klant centraal staat). De prijs werd toegekend voor de oplossing waarmee in samenwerking met EUIPO en EU-OSHA het beheer van meertalige websites wordt vergemakkelijkt. Sindsdien is deze dienst aanzienlijk verder uitgebouwd, doordat het Vertaalbureau de webvertalingsmodule volledig opnieuw heeft ontwikkeld voor op Drupal gebaseerde websites. De module, die tegenwoordig draait op Drupal 7, 8 en 9, is gevalideerd door het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie en kan op het Drupal.org-platform worden gedownload.

Vertaling van Uniemerken, PM-dossiers en Gemeenschapsmodellen

Met de vertaling van merken van de Europese Unie (Uniemerken), dossiers uit hoofde van het Protocol van Madrid (PM) en ingeschreven Gemeenschapsmodellen (IGM’s) wordt bedoeld de vertaling van gestandaardiseerde technische teksten op het gebied van industriële/intellectuele eigendom. Dergelijke teksten bestaan uit lijsten van waren en diensten die gebaseerd zijn op de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (classificatie van Nice) of de overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid (classificatie van Locarno) van de WIPO (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom).

Modificatie van vertalingen

Met modificatie wordt bedoeld het aanbrengen van wijzigingen in een reeds vertaalde tekst. Wanneer de klant om een modificatie verzoekt, moet een versie van het vorige origineel worden bijgevoegd waarin alle gewenste wijzigingen (zoals toevoegingen en schrappingen) zijn weergegeven, evenals de vorige vertaling(en) waarin de wijzigingen moeten worden aangebracht. De vertalers van het Vertaalbureau passen dan de vertalingen aan op basis van de wijzigingen in het origineel.