Europees Openbaar Ministerie

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Europese Arbeidsautoriteit

Spoorwegbureau van de Europese Unie

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

Communautair Bureau voor plantenrassen

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Satellietcentrum van de Europese Unie

Europees Geneesmiddelenbureau

Bureau voor ondersteuning van Berec

Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen

Europees Instituut voor innovatie en technologie

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

Europees Grens- en kustwachtagentschap

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

Europees Bureau voor visserijcontrole

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

Europees Milieuagentschap

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Europees Defensieagentschap

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Europees Agentschap voor chemische stoffen

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Europese Bankautoriteit

Europese Stichting voor opleiding

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Europese Autoriteit voor effecten en markten