Informacje osobowe
Informacje osobowe można poprawić w każdej chwili. W przypadku potrzeby poprawienia tych informacji należy skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: cdt@cdt.europa.eu
Dokument(-y)
Prosimy o przekazanie jak największej ilości informacji dotyczących żądanego(-ych) dokumentu(-ów). Zwracamy uwagę, że jeżeli zapytanie nie jest wystarczająco dokładne, nie będziemy być może w stanie zidentyfikować żądanego(-ych) dokumentu(-ów),a tym samym możemy nie być w stanie odpowiedzieć na zapytanie. Zwracamy uwagę, że do zapytania można dodać uzasadnienie, ale nie jest to wymagane.
Preferowana wersja językowa dokumentu(-ów)
(o ile dokument(-y) istnieje(-ą) w tym języku)

Centrum Tłumaczeń rozpatrzy twój wniosek w oparciu o rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43) oraz przepisów szczegółowych w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Rady, które to przepisy określono w załączniku II do regulaminu wewnętrznego Rady - decyzja Rady nr 2004/338/WE, Euratom (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, s. 22). 

Ochrona danych: przetwarzanie danych osobowych, które zostały wprowadzone w tym formularzu zapytania (imię i nazwisko oraz adres) jest regulowane przez zasady w zakresie ochrony, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dziennik Urzędowy L 8 z 12.01.2001 s.1).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.