Weryfikacja tłumaczeń

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy tłumaczenie jest odpowiednie z punktu widzenia jego przeznaczenia, co ustala się, porównując teksty źródłowe i docelowe, a także na wprowadzeniu poprawek, jeśli okażą się konieczne. Centrum świadczy usługi weryfikacji przetłumaczonych dokumentów. Jeżeli w trakcie weryfikacji zatrudniony w Centrum tłumacz uzna, że tekst wymaga przeredagowania, Centrum może odmówić wykonania weryfikacji i zasugerować, by klient zamiast niej zlecił tłumaczenie.