Location: 
POINT (6.128173 49.606587)
Coordinates: 
Left: 
259.00
Top: 
326.00

Europejski Trybunał Obrachunkowy

The European Court of Auditors is the EU institution established by the Treaty to carry out the audit of EU finances. It is located in Luxembourg. As the EU’s external auditor, it contributes to improving EU financial management and acts as the independent guardian of the financial interests of the citizens of the European Union. The Court cooperates with the Centre in the field of terminology.

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów, ustanowioną przez Komisję Europejską w 2006 r. w celu zarządzania

  • programem w dziedzinie zdrowia publicznego
  • programem działań na rzecz konsumentów (od 2008 r.)
  • programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (od 2008 r.).