Podobnie jak każda inna organizacja, Centrum Tłumaczeń posiada jeden podmiot w centrum operacyjnym, który działa jako jego siła napędowa. Tę rolę pełni Dział Wsparcia Tłumaczeń.

Dział składa się z Sekcji Zarządzania Przepływem Pracy, Sekcji Rozwoju Biznesowego i Wsparcia Przepływu Dokumentów oraz Międzyinstytucjonalnego zespołu IATE.

Sekcja Zarządzania Przepływem Dokumentów

Sekcja Zarządzania Przepływem Pracy jest odpowiedzialna za przetwarzanie zleceń klientów w zakresie usług językowych wysłanych do Centrum – od obsługi przychodzących zleceń do dostarczenia dokumentu końcowego. Centrum działa głównie w oparciu o kontrakty ramowe.
Osoby zatrudnione w Sekcji Zarządzania Przepływem Pracy są odpowiedzialne za:

  • odbieranie, analizowanie i potwierdzanie przyjęcia zleceń, w razie konieczności w drodze negocjacji z klientami;
  • przydzielanie tłumaczeń, weryfikacji, redakcji i zleceń terminologicznych tłumaczom zatrudnionym w Centrum i tłumaczom zewnętrznym;
  • zapewnianie tłumaczom dostępu do edytowalnych plików, a także sprawdzanie, czy dokumenty są prawidłowo sformatowane przed przekazaniem ich klientowi;
  • stosowanie narzędzi technologii językowej w celu przetwarzania przychodzących plików;
  • zapewnienie, że wszystkie zlecenia są realizowane w ustalonym terminie i w odpowiedniej formie;
  • gromadzenie informacji do fakturowania.

Sekcja Zarządzania Przepływem Dokumentów zapewnia wsparcie językowe i techniczne tłumaczom na każdym etapie przepływu tłumaczeń. Ponadto Sekcja organizuje szkolenia w różnych obszarach, którymi się zajmuje (np. wykorzystanie technologii).

Sekcja zaawansowanych technologii językowych

Sekcja zaawansowanych technologii językowych składa się z następujących zespołów:

  • Zespołu technologii językowej, który monitoruje trendy i rozwiązania innowacyjne związane z obszarem usług językowych , dokonuje analizy najskuteczniejszych metod zaspokojenia przez Centrum potrzeb klientów w zakresie komunikacji oraz wspiera usługi tłumaczenia maszynowego i automatycznego rozpoznawania mowy;
  • Zespołu zarządzania terminologią, który udostępnia i prowadzi specjalistyczne zasoby językowe i narzędzia terminologiczne;
  • Zespołu ds. znaków towarowych i wzorów UE zarządzającego całym procesem tłumaczenia unijnych znaków towarowych i wzorów;

międzyinstytucjonalnego zespołu IATE

Międzyinstytucjonalny zespół IATE wraz z koordynatorem EurTerm (międzyinstytucjonalna wspólna platforma terminologiczna) wykonują swe funkcje w siedzibie Centrum na rzecz partnerów projektu IATE