Centrum Tłumaczeń zatrudnia zewnętrznych dostawców usług językowych wyłącznie w drodze formalnych procedur przetargowych, które są publikowane na platformie e-zamówień TED i na stronie internetowej Centrum. Jednakże w wyjątkowych przypadkach (zwłaszcza w przypadku nietypowych dziedzin lub kombinacji językowych, ale nie tylko) przydzielamy zlecenia na różne usługi językowe w drodze procedury negocjacyjnej (umowy szczegółowe) pod warunkiem, że wykonawca spełnia następujące warunki:

1.    Masz siedzibę w państwie członkowskim UE lub 
2.    Jesteś obywatelem UE i mieszkasz w państwie niebędącym członkiem UE oraz pracujesz jako freelancer (agencje spoza UE nie zaliczają się do tej kategorii).

W przypadku spełnienia wyżej wymienionych kryteriów i świadczenia usług w zakresie tłumaczenia, edycji (jednojęzycznej korekty tekstu napisanego przez osobę niebędącą rodzimym użytkownikiem języka), postedycji (pełnej i lekkiej postedycji), tworzenia napisów lub transkrypcji z języków UE i na języki UE oraz chęci współpracy z nami na zasadzie wyjątku w drodze procedur negocjacyjnych (umów szczegółowych):

1.    Należy wypełnić ten dokument w sposób jak najbardziej precyzyjny.
2.    Wysłać go pocztą elektroniczną wraz z CV na następujący adres e-mail: freelance-database@cdt.europa.eu

 

Języki inne niż unijne
Centrum Tłumaczeń poszukuje również dostawców usług językowych pracujących w kombinacjach językowych z języków unijnych na języki pozaunijne (w tym języki regionalne i mniejszościowe) lub z języków pozaunijnych na języki pozaunijne (np. z chińskiego na japoński). W przypadku takich kombinacji językowych (języki unijne na pozaunijne i języki pozaunijne na języki pozaunijne) zachęcamy obywateli UE i dostawców usług językowych do skontaktowania się z nami zgodnie z wyżej wymienioną procedurą (pkt 1 i 2).

 

Potwierdzenie odbioru
Po otrzymaniu spontanicznego zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie odbioru. Jeśli analiza CV i dokumentów wypadnie pomyślnie, skontaktujemy się z daną osobą, aby poprosić o dodatkowe niezbędne dokumenty.

Informujemy również, że rejestracja w bazie danych Centrum Tłumaczeń na potrzeby procedur negocjacyjnych nie pociąga za sobą żadnego zobowiązania ze strony Centrum do zlecania zadań firmom lub osobom zarejestrowanym w bazie danych. Dlatego też Centrum podkreśla, że rejestracja ta nie stanowi żadnej gwarancji zlecenia zadania.

 

Ochrona danych 
Dane osobowe przekazane w CV i wypełnionym formularzu zgłoszeniowym zostaną przetworzone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Centrum będzie przetwarzać te dane wyłącznie w celu analizy zgłoszenia, aby zarejestrować w bazie danych dostawców usług językowych. Formularze będą przechowywane maksymalnie przez okres 12 miesięcy od daty ich otrzymania, a po upływie tego terminu zostaną zniszczone/usunięte.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Centrum (freelance-database@cdt.europa.eu) lub z inspektorem ochrony danych Centrum (data-protection@cdt.europa.eu).