Jest to usługa tłumaczeniowa, w której edytorzy poprawiają rezultat tłumaczenia maszynowego. Usługa obejmuje edycję, modyfikację lub poprawianie rezultatów tłumaczenia maszynowego, gdy ostateczny tekst nie jest przeznaczony do publikacji i służy głównie zapoznaniu się z informacją, tj. ma przekazać podstawowe znaczenie, a niekoniecznie musi być doskonale sformułowany w języku docelowym. W efekcie powstaje zrozumiały tekst, w którym nie pominięto przypadkowo żadnej istotnej informacji, ani nie dodano żadnej błędnej informacji.