Image
CdT Management Board

 

Centrum Tłumaczeń kieruje zarząd. Bieżące zadania Centrum wykonuje jego personel, w siedzibie w Luksemburgu i pod nadzorem dyrektora.

W skład zarządu wchodzą członkowie i zastępcy członków – przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i większości klientów Centrum:

Po otrzymaniu nominacji do zarządu członek musi złożyć deklarację interesów, zgodnie z polityką Centrum dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. Deklaracja ta ma na celu stwierdzenie istnienia potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów członka w związku z jego przynależnością do zarządu oraz umożliwienie Centrum podjęcia w razie potrzeby stosownych działań.

W poniższej bazie można wyszukać CV i deklaracje interesów złożone przez członków zarządu:

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Nicole Romain
Członek
Michail Beis
Zastępca członka

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Juhan Lepassaar
Członek

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

Patrick Hamilton
Członek

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Christos Ellinides
Członek
Marcus Angioni
Zastępca członka

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Andrew Smith
Członek
Mónika Azaola
Zastępca członka

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

Steven Dunlop
Zastępca członka

Europejska Agencja Chemikaliów

Shay O’Malley
Członek
John Wickham
Zastępca członka

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Niall McHale
Członek
Rieke Arndt
Zastępca członka

Europejska Agencja Leków

Alexios Skarlatos
Członek
Monica Buch Garcia
Zastępca członka

Europejska Agencja Obrony

Dimitri Nicolaides
Członek
Bronislava Ouaki
Zastępca członka

Europejska Agencja Środowiska

Katja Rosenbohm
Członek
Gülcin Karadeniz
Zastępca członka

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Guillaume de Roquigny-Iragne
Członek
Miguel Pereira
Zastępca członka

Europejski Bank Centralny

Rossana Villani
Członek

Europejski Bank Inwestycyjny

Maria Bühler
Członek
Thierry Fontenelle
Zastępca członka

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Anna Redstedt
Członek
Florence Melaerts
Zastępca członka

Europejski Komitet Regionów

Ineta Strautina
Członek
Ani Damyanova
Zastępca członka

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Marie-Pierre Darchy
Członek
Alessandro Del Bon
Zastępca członka

Europejski Trybunał Obrachunkowy

José Ortiz Pintor
Członek
Pawel Szuba
Zastępca członka

Komisja Europejska

Christos Ellinides
Członek
Marcus Angioni
Zastępca członka

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Thierry Lefèvre
Członek
Jurga Haenel
Zastępca członka

Parlament Europejski

Valter Mavrič
Członek
Véronique Rosenkranz
Zastępca członka