Ustanowione w 1994 r. Centrum Tłumaczeń dostarcza obecnie średnio 700 tys. stron rocznie ponad 65 klientom z całej Europy. Centrum stale rozwija się wraz ze wzrostem liczby języków urzędowych UE oraz rozszerzaniem się grona wysoko wyspecjalizowanych klientów. Z biegiem lat Centrum Tłumaczeń coraz lepiej udaje się sprostać zmieniającym się i rosnącym potrzebom klientów, związanym z formatami plików, terminami, obszarami wiedzy lub kombinacjami językowymi (obecnie jest ich już około 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Dnia 28 listopada 1994 r. Rada Unii Europejskiej przyjmuje rozporządzenie (WE) nr 2965/94 ustanawiające Centrum Tłumaczeń.


1995
11

języków urzędowych UE

20

tys. przetłumaczonych stron

7

klientów

W 1995 r. przyjęte zostaje rozporządzenie zmieniające, które ma pozwolić na rozszerzenie bazy klientów i umożliwić Centrum odegranie roli we współpracy międzyinstytucjonalnej.

1996

Centrum rozpoczyna tłumaczenia pierwszych wspólnotowych znaków towarowych na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).


1997
timeline info

Centrum opuszcza swoją dotychczasową siedzibę w centrum Luksemburga i przenosi się do Nouvel Hémicycle w dzielnicy Kirchberg, gdzie zlokalizowanych jest większość instytucji UE.


1998
200

tys. przetłumaczonych stron

12

klientów

2001
timeline info

Do użytku wprowadzona zostaje aplikacja Flosys. To niezwykle nowoczesne narzędzie informatyczne opracowane przez Centrum na własne potrzeby służy pełnej obsłudze procesu tłumaczeń od chwili, w której klient przekazuje dokument do Centrum, aż po dostarczenie mu jego przetłumaczonej wersji.


2002
1

milion przetłumaczonych stron

2003
timeline info

Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM) wyróżnia Centrum jako organizację „dążącą do doskonałości w Europie”.


timeline info

Centrum powierzona zostaje rola inicjatora i kierownika projektu IATE (InterActive Terminology for Europe), którego celem jest utworzenie wspólnej bazy terminologicznej dla wszystkich instytucji/organów Unii Europejskiej.


2004
20

języków urzędowych UE

W następstwie przełomowego rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r., liczba oficjalnych języków UE niemal podwaja się z 11 do 20; moment ten wyznacza początek nowej ery w historii Centrum.

2005

Na 10-lecie działalności, Centrum organizuje konferencję pod hasłem „Wielojęzyczność za wszelką cenę”.


2007
23

języków urzędowych UE

Centrum dodaje kolejne języki urzędowe UE do swojego portfolio po tym, jak do Unii dołączają Bułgaria i Rumunia, a irlandzki staje się językiem urzędowym UE, choć z pewnymi odstępstwami.

Interaktywna europejska baza terminologiczna, IATE, zostaje udostępniana publicznie.

2010
timeline info

Centrum organizuje konferencję zatytułowaną „Język Europy. Tłumaczenie dla UE” w ramach obchodów swojego 15-lecia.

Centrum zastępuje Nemo nowym systemem zarządzania tłumaczeniem wspólnotowych znaków towarowych, Tr@Mark.


2011

Centrum uruchamia ECHA-term, czyli wielojęzyczną bazę terminologiczną dostępną online i opracowaną na potrzeby Europejskiej Agencji Chemikaliów.


2013
8

milionów przetłumaczonych stron

24

języków urzędowych UE, w tym chorwacki

timeline info

Centrum przenosi się do swojej obecnej siedziby w budynku Drosbach w mieście Luksemburg i podpisuje umowę w sprawie siedziby z Wielkim Księstwem Luksemburga.


2015
9

milionów przetłumaczonych stron

61

klientów

2016
64

klientów

timeline info

Centrum uruchamia eCdT, nowy i dostosowany do potrzeb system zarządzania procesem tłumaczenia, który zastępuje dotychczas stosowany Flosys.