PONAD 25 LAT W SŁUŻBIE WIELOJĘZYCZNOŚCI

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej jest agencją Unii Europejskiej. Zostało utworzone w 1994 r. w Luksemburgu i jego główną misją jest świadczenie usług tłumaczeniowych i powiązanych usług językowych na rzecz innych agencji zdecentralizowanych UE. Może również pomagać instytucjom i organom UE mającym własne służby tłumaczeniowe, gdy te są bardzo obciążone pracą lub w przypadku konkretnych projektów. Centrum wykonuje tłumaczenia dla 70 klientów. Na koniec 2020 r. zatrudniało łącznie 220 pracowników, w tym urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych.

Centrum stale rozwija się wraz ze wzrostem liczby języków urzędowych UE oraz rozszerzaniem się grona wysoko wyspecjalizowanych klientów. Z biegiem lat Centrum Tłumaczeń zdobyło znaczne doświadczenie w zakresie spełniania określonych potrzeb klientów związanym z rodzajami usług, formatami plików, terminami, obszarami wiedzy lub możliwymi kombinacjami językowymi (obecnie jest ich już około 750).

Drugą misją Centrum jest uczestnictwo we współpracy międzyinstytucjonalnej na poziomie UE. Celem tej współpracy jest racjonalizacja metod pracy i osiągnięcie globalnych korzyści skali. Od 2003 r. Centrum Tłumaczeń rozwija również międzyinstytucjonalną bazę danych terminologicznych IATE i zarządza nią w imieniu swoich partnerów instytucjonalnych.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

28 listopada 1994 r. Rada Unii Europejskiej przyjmuje rozporządzenie (WE) nr 2965/94 ustanawiające Centrum Tłumaczeń.

1995
 
pierwszy Prezes Zarządu
Edouard Brackeniers 
październik 1995 r. – grudzień 1996 r.
W 1995 r. przyjęte zostaje rozporządzenie zmieniające, które ma pozwolić na rozszerzenie grona klientów i umożliwić Centrum odegranie roli we współpracy międzyinstytucjonalnej.
Pierwszy dyrektor Centrum
Francisco De Vicente 
październik 1995 – styczeń 2005

11

języków urzędowych UE

20 000

przetłumaczonych stron

7

klientów

 
1997
druga Prezes Zarządu
Colette Flesch 
styczeń 1997 r. – czerwiec 1999 r.
Centrum opuszcza swoją dotychczasową siedzibę w centrum Luksemburga i przenosi się do Nouvel Hémicycle w dzielnicy Kirchberg (LU), gdzie zlokalizowanych jest większość instytucji UE.
1998
 

200 000

przetłumaczonych stron

12

klientów

 
 
1999
 
trzeci Prezes Zarządu
Brian McCluskey 
lipiec 1999 r. – czerwiec 2002 r.
2001
 
Do użytku wprowadzona zostaje aplikacja Flosys. To niezwykle nowoczesne narzędzie informatyczne opracowane przez Centrum na własne potrzeby służy pełnej obsłudze procesu tłumaczeń od chwili, w której klient przekazuje dokument do Centrum, aż po dostarczenie mu jego przetłumaczonej wersji.
Centrum uruchamia Nemo, który służy do zarządzania procesem tłumaczenia wspólnotowych znaków towarowych.
 
 
2002
czwarty Prezes Zarządu
Michel Vanden Abeele 
lipiec 2002 r. – czerwiec 2003 r.

1 000 000

przetłumaczonych stron

2003
 
Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM) wyróżnia Centrum jako organizację „dążącą do doskonałości w Europie”.
Centrum powierzona zostaje rola inicjatora i kierownika projektu dla bazy danych IATE (InterActive Terminology for Europe), wspólnej bazy terminologicznej dla wszystkich instytucji/organów Unii Europejskiej.
 
 
2004

20

języków urzędowych UE

piąty Prezes Zarządu
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
styczeń 2004 r. – kwiecień 2010 r.
 
W następstwie przełomowego rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r., liczba oficjalnych języków UE niemal podwaja się z 11 do 20, a moment ten wyznacza początek nowej ery w historii Centrum.
2005
 
p.o. dyrektora
Marie-Anne Fernández Suárez 
luty 2005 – kwiecień 2006
Na 10-lecie działalności, Centrum organizuje konferencję pod hasłem „Wielojęzyczność za wszelką cenę”.
 
 
2006
 
Druga dyrektor Centrum
Gailė Dagilienė 
maj 2006 – październik 2013 
2007
 
Centrum dodaje kolejne języki urzędowe UE do swojego portfolio po tym, jak do Unii dołączają Bułgaria i Rumunia, a irlandzki staje się językiem urzędowym UE, choć z pewnymi odstępstwami.
Interaktywna europejska baza terminologiczna, IATE, zostaje udostępniana publicznie.
Wizyta Leonarda Orbana, europejskiego komisarza ds. wielojęzyczności.

23

języki urzędowe UE

 
2010
 
Centrum organizuje konferencję zatytułowaną „Język Europy. Tłumaczenie dla UE” w ramach obchodów swojego 15-lecia.
Centrum zastępuje Nemo nowym systemem zarządzania tłumaczeniem wspólnotowych znaków towarowych – Tr@Mark.
2011
 
Centrum uruchamia ECHA-term, czyli wielojęzyczną bazę terminologiczną dostępną online i opracowaną na potrzeby Europejskiej Agencji Chemikaliów.
szósty Prezes Zarządu
Rytis Martikonis 
luty 2011 r. – luty 2022 r.
 
2013

8 000 000

przetłumaczonych stron

24

języki urzędowe UE,
teraz również chorwacki

p.o. dyrektora
Marie-Anne Fernández Suárez 
listopad 2013 – lipiec 2015 
Centrum przenosi się do swojej obecnej siedziby w budynku Drosbach w mieście Luksemburg i podpisuje umowę w sprawie siedziby z Wielkim Księstwem Luksemburga.
2015
 
p.o. dyrektora
Benoît Vitale
sierpień 2015 – grudzień 2015

9 000 000

przetłumaczonych stron

61

klientów

 
2016
 
Trzecia dyrektor Centrum
Máire Killoran
styczeń 2016 – grudzień 2018 
Centrum uruchamia eCdT, nowy i dostosowany do potrzeb system zarządzania procesem tłumaczenia, który zastępuje dotychczas stosowany Flosys.
2017
 
Analiza Centrum Tłumaczeń jako dostawcy wspólnych usług językowych dla agencji i organów UE. Analiza potwierdza rację bytu Centrum. 
 
 
2018

65

klientów

Uruchomienie zupełnie nowej wersji IATE. 
Przyjęcie podejścia strategicznego i dwuletniego planu przekształceń.  
Centrum uzgodniło z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dwuletni program współpracy mający na celu opracowanie nowych usług językowych i optymalizację podstawowych procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności i poprawy jakości obsługi klienta. 
2019
 

12 800 000

przetłumaczonych stron

68

klientów

p.o. dyrektora
Benoît Vitale
styczeń 2019 r. – grudzień 2022 r.
Centrum rozpoczyna wdrażanie swojego dwuletniego planu przekształceń 
 
2020
Centrum kończy wdrażanie swojego planu przekształceń, wprowadzając nowe usługi, procesy i narzędzia.

13 400 000

przetłumaczonych stron

69

klientów

2021
 
 
Centrum uruchamia całą serię nowych usług: tłumaczenie automatyczne; tłumaczenie maszynowe na zamówienie; transkrypcja automatyczna; tłumaczenie „Paste‘n’Go”, lekka postedycja.  
 
2022
siódmy Prezes Zarządu
Christos Ellinides 
marzec 2022 r. – do tej pory
Czwarta dyrektor Centrum
Ildikó Horváth
luty 2022 r. - do chwili obecnej

70

klientów

2023
 

73

klientów

Centrum wprowadza unikalną strategię wielosilnikowego tłumaczenia maszynowego (MEMT).