Procedury negocjowane dla zamówień o średniej lub niskiej wartości od 15 000 EUR do 144 000 EUR

Informacje publikowane w tej sekcji mają zapewniać publikację ex ante procedur zamówień publicznych Centrum Tłumaczeń, których szacowana wartość wynosi od 15 000,01 EUR do 144 000 EUR w przypadku dostaw i usług.

Skrócone zawiadomienie zawierające dodatkowe informacje na temat rodzaju zamówień o średniej lub niskiej wartości, które mają zostać uruchomione, zostanie opublikowane na tej stronie najpóźniej na dwa tygodnie przed ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert.

Zainteresowanie można wyrazić, wysyłając wiadomość e-mail na wskazany adres oraz podając imię i nazwisko / nazwę oraz dane kontaktowe zainteresowanej strony. Złożenie listu intencyjnego nie przenosi żadnego prawa ani nie tworzy żadnych uzasadnionych oczekiwań co do udzielenia zamówienia.

Aby odpowiedź na ogłoszenie ex ante mogła zostać przetworzona, konieczne będzie zarejestrowanie i przetworzenie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe). Dane takie zostaną przetworzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Na wniosek kandydat ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata są dostępne w oświadczeniu o ochronie prywatności na potrzeby przetwarzania danych osobowych związanych z procedurami zamówień publicznych na naszej stronie internetowej.

Kandydaci są również uprawnieni do odwołania się w dowolnym momencie do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować do administratora danych, pisząc na adres e-mail tenders@cdt.europa.eu oraz wskazując jako odniesienie ogłoszenie ex ante.

Trwające procedury

Negotiated procedure on the provision of post-editing service in the legal field (PN/MTPE-LEG20)

Publish date: 14/09/2020 - Closing date: 28/09/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing and full post-editing services regarding texts in the legal field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu 

Negotiated procedure on the provision of post-editing services in the medical field (PN/MTPE-MED20)

Publish date: 14/09/2020 - Closing date: 28/09/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light and full post-editing services regarding texts in the medical field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.