Jako agencja Unii Europejskiej, Centrum może organizować procedury otwarte i negocjacyjne w celu nabycia usług i dostaw od dostawców zewnętrznych. Centrum podlega przepisom rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz odpowiednim dyrektywom dotyczącym przyznawania zamówień publicznych.

Zainteresowanych dostawców zewnętrznych zachęca się do regularnego odwiedzania strony internetowej Centrum i międzyinstytucjonalnej bazy danych TED (Tenders Electronic Daily) w celu uzyskania informacji na temat organizowanych procedur otwartych i negocjacyjnych.