Listy rezerwowe zawierają nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli procedurę naboru i zostali umieszczeni na liście potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

W razie potrzeby Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej skontaktuje się z kandydatami umieszczonymi na liście rezerwowej.

Lista rezerwowa może być również udostępniana innym agencjom UE, jeżeli dane służby będą tego potrzebować.

Kandydaci powinni pamiętać o tym, że fakt wpisania ich na listę rezerwową nie stanowi gwarancji zatrudnienia.

Aby sprawdzić, czy dana lista rezerwowa jest ważna, kliknij na ten link

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat list rezerwowych CdT i ich ważności można się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: E-Selection@cdt.europa.eu.