Tłumaczenie list dialogowych

Napisy to tekstowa reprezentacja języka mówionego w filmie wideo w sposób, który umożliwia odzwierciedlenie tekstu na ekranie. Usługa może obejmować „spotting”, czyli synchronizację napisów i obrazu. Napisy mogą być wykonane tylko w języku źródłowym filmu lub w jednym lub kilku innych językach i są dostarczane wraz z kodami czasowymi wskazującymi dokładny czas wyświetlania i czas ich widoczności na ekranie.

Transkrypcja

Transkrypcja to konwersja pliku audiowizualnego na wysokiej jakości tekst w formie pisemnej. Dokonywana jest za pomocą technologii zamiany mowy na tekst, a surowe dane wyjściowe są następnie edytowane przez jednego z lingwistów Centrum. Tekst końcowy może w razie potrzeby zawierać kody czasowe i identyfikację mówcy.

Automatyczna transkrypcja

Automatyczna transkrypcja to automatyczna konwersja pliku audiowizualnego na tekst pisany przy użyciu technologii przetwarzania mowy na tekst. W przeciwieństwie do usługi transkrypcji, nieprzetworzony produkt nie jest poddawany postedycji przez człowieka.