Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenie to przeniesienie znaczenia wyrażonego w języku źródłowym na język docelowy w celu stworzenia tekstu zgodnego z zasadami gramatyki języka docelowego i z instrukcjami otrzymanymi w ramach zlecenia tłumaczeniowego. „Język źródłowy” to język, w którym napisany jest tekst oryginalny (zwany również „tekstem źródłowym”), a „język docelowy” to język, na który tłumaczony jest tekst źródłowy. Dokumenty są wstępnie przetwarzane w celu zidentyfikowania powtarzających się fragmentów i ułatwienia skorzystania z zawartości pamięci tłumaczeniowych (TM) Centrum oraz w celu użycia silników tłumaczenia maszynowego (MT), chyba że dokumenty te należą do którejkolwiek z poniższych kategorii:

  • dokumenty bardzo pilne
  • pilne dokumenty w określonych formatach, które wymagają specjalnych operacji wstępnego przetwarzania

Zlecenia tłumaczeń, które spełniają odpowiednie warunki do korzystania z niestandardowych silników tłumaczenia maszynowego Centrum, są automatycznie wstępnie przetwarzane przez te silniki i są oferowane po cenach zniżkowych z różnymi terminami realizacji. Takie wstępnie przetłumaczone dokumenty są następnie przedmiotem pełnej edycji wykonywanej przez lingwistów Centrum, aby ostateczny wynik był całkowicie porównywalny z wynikiem uzyskanym w tłumaczeniu tradycyjnym (tj. przez tłumacza, który wykonuje tłumaczenie, korzystając z pamięci tłumaczeniowej w połączeniu z tłumaczeniem maszynowym).

Weryfikacja tłumaczeń

Weryfikacja to sprawdzenie tłumaczenia w celu ustalenia, czy nadaje się ono do uzgodnionego celu, poprzez porównanie tekstu źródłowego i docelowego oraz dokonanie w razie potrzeby poprawek. Centrum oferuje weryfikację przetłumaczonych dokumentów. Jeżeli jednak w trakcie weryfikacji tłumacz uzna, że tłumaczenie zlecone do weryfikacji wymaga znacznego przeredagowania, Centrum może odrzucić zlecenie na weryfikację i zaproponować klientowi złożenie w zamian zamówienia na tłumaczenie.

Tłumaczenie typu „Paste and go”

„Paste and go” to usługa tłumaczenia tekstów o długości do czterech stron (6 000 znaków), z prostymi opcjami formatowania, w której przygotowanie do tłumaczenia i ostateczna kontrola techniczna są w pełni zautomatyzowane. Zamiast przesyłać pliki, klienci po prostu wklejają tekst do przetłumaczenia w określonym obszarze Portalu Klienta, a po otrzymaniu przetłumaczonego tekstu kopiują go z powrotem do swoich systemów.

Tłumaczenie maszynowe

Jest to całkowicie automatyczna usługa tłumaczenia dokumentów przy użyciu kombinacji pamięci tłumaczeniowych Centrum i niestandardowych silników tłumaczenia maszynowego, bez jakiejkolwiek kontroli jakości przez tłumaczy oraz bez przygotowywania dokumentów źródłowych do przetwarzania technicznego i formatowania.

Lekka postedycja danych wyjściowych neuronowego tłumaczenia maszynowego

Jest to usługa tłumaczeniowa, w której edytorzy poprawiają rezultat tłumaczenia maszynowego. Usługa obejmuje edycję, modyfikację lub poprawianie rezultatów tłumaczenia maszynowego, gdy ostateczny tekst nie jest przeznaczony do publikacji i służy głównie zapoznaniu się z informacją, tj. ma przekazać podstawowe znaczenie, a niekoniecznie musi być doskonale sformułowany w języku docelowym. W efekcie powstaje zrozumiały tekst, w którym nie pominięto przypadkowo żadnej istotnej informacji, ani nie dodano żadnej błędnej informacji.

Tłumaczenie stron internetowych

Centrum oferuje usługę tłumaczenia stron internetowych od 2015 r., a w 2017 r. otrzymało nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za dobrą administrację (kategoria: doskonałość w świadczeniu usług ukierunkowanych na obywatela/klienta) za rozwiązanie wprowadzone wraz z EUIPO i EU-OSHA w celu ułatwienia zarządzania wielojęzycznymi portalami internetowymi. Od tego czasu usługa została znacznie udoskonalana, ponieważ Centrum całkowicie przebudowało swój moduł tłumaczenia stron internetowych dla stron internetowych opartych na systemie Drupal. Moduł funkcjonuje teraz na wersjach Drupal 7, 8 i 9, został zweryfikowany przez Dyrekcję Generalną ds. Informatyki (DIGIT) Komisji i można go pobrać z platformy Drupal.org.

Tłumaczenie ZTUE, plików MP i RCD

Tłumaczenie znaków towarowych UE (ZTUE), plików protokołu madryckiego (MP) i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW) to tłumaczenie znormalizowanych tekstów technicznych z dziedziny własności przemysłowej/intelektualnej składających się z wykazów towarów i usług opartych na Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków (klasyfikacja nicejska) WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) lub Porozumieniu z Locarno ustanawiającym międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska).

Modyfikacja tłumaczeń

Modyfikacja to wprowadzenie zmian do wcześniej przetłumaczonego tekstu. Zlecając modyfikację, klient przekazuje dokument przedstawiający wszystkie zmiany dokonane w poprzednim tekście, w tym wstawienia i usunięcia, a także poprzednie wersje językowe dokumentów do modyfikacji. Tłumacze Centrum dostosowują tłumaczenia do zmian wprowadzonych do oryginału.